Bakanlıkta Proje Tanıtım Standı Kuruldu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İhtiyaç Sahiplerini Nasıl Destekler? Sorusuna Cevap Arandı! IPA Projesi İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı
“Çocuğun İyi Hali ve Çocuğun Korunması” Konulu Hollanda’ya Çalışma Ziyareti
II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.
22-23 Kasım 2016 tarihlerinde Suriyelilerin Sosyal İçerilmesine Yönelik TAIEX konferansı gerçekleştirildi.
Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 16-17-18 Ekim 2016 Tarihlerinde Çalıştaylar gerçekleştirildi
Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 22-23 Eylül tarihlerinde Kadın ve Çocuk Alanlarında Gösterge Çalıştayı Gerçekleştirildi.
Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 21 Eylül’de Sosyal İçerme Göstergeleri ve Politika Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının "Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6. Aylık Yönetim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Faaliyet 1.1.2 ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı Modülleri Tamamlandı.
"Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi”nin Yönlendirme Komitesi Toplantısı Büyük Hanlı Otelde Gerçekleştirildi
STK Projesi Kapsamında Türkiye Genelinde 7 Farklı İldeki Çalıştaylar Tamamlandı
STK Projesi Kapsamında Samsun ve Konya'da Çalıştay Düzenlendi
AGİT İnsan Ticaretiyle Mücadele Özel Temsilcisi ve Koordinatörü Büyükelçi Madina Jarbussynova’nın Ziyareti
STK Projesi’nin 3. Toplantısı Adana’da Gerçekleştirildi