Çalıştay II: “Sosyal İçerme ve Yoksulluk Politikaları Alanında Veri Setleri Üzerine Yorumlar” (4-5 Mayıs 2017)
Yuvarlak Masa Toplantısı II: “Engellilik”, 27-28 Nisan 2017
Yoksulluk ve Sosyal İçerme Çalıştayı düzenlendi. ( 30-31 Mart 2017)
Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 61. Oturumu
ASPB Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 14. Aylık Yönetim Toplantısı 28 Mart 2017
Kadının Sosyal ve Ekonomik Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantısı
Çocuklarla Yaratıcı Öğrenme Araçları Tasarlama Atölyesi
Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve 1. Aşama Eylem Planına ilişkin toplantıya katılım gerçekleştirilmiştir
Erişilebilirliğin Sağlanmasında Engelli Çocukları Gözeten Rehberin Eğitimi Tamamlandı
12-18 Şubat 2017 İngiltere’ye Çalışma Ziyareti
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Kapsamında Koordinatör, Ev Sahibi ve Gönderen Kuruluş Olarak Akredite Edildi
Bakanlık personeline 23 - 27 Ocak tarihlerinde Diplomasi ve Protokol Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi.
ASPB Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 12. Aylık Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi
Bakanlıkta Proje Tanıtım Standı Kuruldu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İhtiyaç Sahiplerini Nasıl Destekler? Sorusuna Cevap Arandı! IPA Projesi İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı