Yurtdışı Temsilcilikler ve Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi

Yurtdışı Temsilcilikler ve Uluslararası Sosyal Hizmetler Biriminin Görevleri:

 
Uluslararası göçün veya yer değiştirmenin sonucu olarak, sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerle karşılaşan bireylere, çocuklara ve ailelere sosyal hizmet sunmak,
Uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarını Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS) ile işbirliği halinde yürütmek,
Birey, çocuk ve ailelerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında gerekli sosyal incelemelerin yapılmasını ve bunun sonucunda sosyal inceleme raporlarının hazırlanmasını temin etmek,
Sosyal çalışmacılar tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporlarını uluslararası sosyal hizmet vaka çalışması kapsamında değerlendirerek, gerekli olduğunda rehberlik etmek,
Yurtdışından sosyal inceleme raporu talep etmek ve yurtdışına sosyal inceleme raporu göndermek,
Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (International Social Service) tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinde ve toplantılarda Türkiye’nin uluslararası sosyal hizmet vakaları ile çalışan meslek elemanlarınca temsil edilmesini sağlamak,
Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu’nun düzenlemiş olduğu seminer, konferans ve toplantılara katılmak suretiyle, uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmalarında kullanılan yöntem ve metotlardaki yenilikleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamaya geçirmek,
Ülke sınırlarını aşan sosyal hizmet gerektiren sorunların cevaplandırılmasında, danışma işlemini yerine getirmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
Bakanlığın yurtdışı teşkilatlarıyla koordinasyon sağlamak ve çalışmalara destek vermek,
Bakanlığın yurtdışı temsilciliklerinin (Ataşe, Müşavirlik) açılmasıyla ilgili resmi prosedürleri yerine getirmek, bu konuyla ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla yazışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
Yurtdışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak müşavir ve ataşeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
Yurtdışı teşkilatı kadrolarına sözleşmeli statüde görevlendirilecek personelle ilgili iş ve işlemleri yapmak,
Yurtdışındaki Bakanlık temsilciliklerinden aylık ve yıl sonu raporları takip etmek, gelen raporları Makama sunmak,
Yurtdışındaki Bakanlık temsilciliklerinden gelen talepleri, ilgi alanına göre yönlendirmek, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve sonuçlandırmak,
Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.