26-28 Mart 2018 “İstek ve İhtiyaç Analizi Çalışması ve Çocuk için Ortak Öğrenme Odası Simülasyon Çalışmaları” gerçekleştirildi.

 

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Politika Reformuna Destek Gençler ve Politika Yapıcıları Arasında Diyalog Hibe Programı kapsamında kabul edilen 20171TR01KA347045474 no. lu "Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme Projesi " kapsamında Mardin ilinde bulunan Musa Cihanerler Çocuk Evleri Sitesi'nde 26-28 Mart 2018 tarihleri arasında  “İstek ve İhtiyaç Analizi Çalışması ve Çocuk için Ortak Öğrenme Odası Simülasyon Çalışmaları” gerçekleştirilmiştir.   Söz konusu toplantıya Daire Başkanlığımıza bağlı  AB ve AB Proje İşleri Birimi personeli, proje eğitmeni ve Musa Cihanerler Çocuk Evleri Sitesi personeli katılım göstermiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ  “Projemiz kapsamında 4 (dört)  etkinlik odası ve 1 (bir) öğrenme odaklı oyun odası tasarlanmaktadır. Projemizin nihayetinde ilgili kurumda kalan çocuklarımız için, onlarla birlikte,  onlarında görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyal öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle çeşitli metotlarla çocuklarımızın ve personelin istek ve ihtiyaçları tespit edilmiştir. Nisan ayı içerisinde bahsi geçen etkinlik odalarımızın ve öğrenme odamızın tamamlanması planlanmıştır. Mayıs ayı içerisinde ise proje çıktılarının bir toplantı ile paylaşılması öngörülmektedir.” Açıklamasını yaptı.


Sonraki Sayfa: Yurtdışına Sosyal İçerme Faaliyetleri İçin Yaz Dönemi Gönderilecek Personelimiz ve Çocuklarımız 22-24 Mart 2018 Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Ayrılış Öncesi Eğitim Programına Katılım Gösterdi