Haberler

İtalya Çalışma Ziyareti, 15-21 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ “Çalışma ziyaretimizin bu aşamasında dünyada iyi uygulamalar olarak gösterilen ve bağımlılıkla mücadele konusunda öncü olan SanPatrignano kuruluşunu inceledik. Ayrıca yine göç konusunda sığınmacılara konaklama hizmeti sunan S.P.R.A.R adlı sivil toplum kuruluşunu, İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Floransa Bölge Yönetiminin çalışmalarını inceledik. Özellikle kuruluşların mali yapısı, işbirliği içinde oldukları kurumlar kamu kuruluşlarıyla yaptıkları ortak çalışmalar ve sürdürülebilirlik konusunda attıkları adımlara ilişkin detaylı bilgi alışverişinde bulunduk. Çalışma ziyaretimiz Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İçerme Dairesi ile Aile ve Toplum Hizmetleri Dairesi personeli ile gerçekleştirilmiştir” açıklamasını yaptı.

Sosyal Politika Zirvesi ve Kapanış Toplantısı 4 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ASPB) sosyal politika üretme, uygulama ve izleme kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan proje, istihdam, eğitim ve sosyal içerme politikaları arasındaki ilişkiyi güçlendirerek dezavantajlı grupların iş piyasasına katılımını teşvik etmeyi hedefleyen bir dizi faaliyetler hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda bu faaliyetlerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması ve projenin kapanış toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ söz konusu toplantıda Eğitim İhtiyaç Analizi (TNA) ve Eğitim Programı, Yönetişim Modelinin Tasarlanması, Tematik Alanlarda Saha Araştırmaları, Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonların Geliştirilmesi, Online Sosyal Politika Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezinin Geliştirilmesi, Sosyal Politika Üzerine Yuvarlak Masa Toplantıları, Sosyal Politika Zirvesi, Personel İhtiyaç Analizi, Mesleki Standartların Geliştirilmesi, Çalışma Ziyaretleri, Sosyal Politika Göstergeleri ve Sosyal İçerme Alanında Ölçüm Metodları Üzerine Çalıştaylar, Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi ve Etki Analizi Üzerine Eğitim Programı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Tam Zamanlı Danışmanlık Hizmet başlıklı proje faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin paylaşımlarda bulunulmuş ve projemizin kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.” açıklamasını yaptı.

Çalıştay “Mikro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” , 6-7 Temmuz 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Projemiz kapsamında tamamlanan saha çalışmalarının sonuçları ve projenin bir sonraki safhaları ile bağlantısı mikro araştırmaların ön sonuçları tartışıldı. Bu çalıştayda projemizdeki 1.3 Tematik Alan Araştırmaları başlıklı faaliyet kapsamında Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Van illerinde yürütülen alan araştırmalarının sonuçları ile 2016-2040 dönemi arasında ülkemizde ortaya çıkabilecek demografik eğilimler, işgücü piyasaları ve yoksulluk arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Çalıştayda alan araştırmaları kapsamında elde edilen Hedef Gruplara İlişkin Ön Sonuçlar, Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısı, Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamasına İlişkin Sahadan Notlar ve Projeksiyon Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgi başlıklı sunumlar gerçekleştirilirken, kapanışta katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.” açıklamasını yaptı.

Çalıştay “Makro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” , 21-22 Haziran 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 21-22 Haziran 2017 tarihleri arasında Ankara’da “Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi Çalıştayları”nın dördüncüsü gerçekleştirildi. Söz konusu çalıştaya sosyal içerme alanında hizmet sunan çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sosyal politika uzmanları ve akademisyenler katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “ Projemiz kapsamında tamamlanan saha çalışmalarının sonuçları ve projenin bir sonraki safhaları ile bağlantısı makro araştırmaların ön sonuçları tartışıldı. Bu çalıştayda projemizdeki 1.3 Tematik Alan Araştırmaları başlıklı faaliyet kapsamında Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Van illerinde yürütülen alan araştırmalarının sonuçları ile 2016-2040 dönemi arasında ülkemizde ortaya çıkabilecek demografik eğilimler, işgücü piyasaları ve yoksulluk arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Çalıştayda alan araştırmaları kapsamında elde edilen Hedef Gruplara İlişkin Ön Sonuçlar, Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısı, Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamasına İlişkin Sahadan Notlar ve Projeksiyon Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgi başlıklı sunumlar gerçekleştirilirken, kapanışta katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Süreçleri ile Sorun Alanlarının Tespitine Yönelik Çalıştay” Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlediği “Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Süreçleri Bakımından Mevcut Duruma Yönelik Sorun Alanlarının Tespit Edilmesi” adlı çalıştay 6 Haziran 2017 Ankara’ da gerçekleştirildi.

“Personel ihtiyaç Analizi Toplantısı” Gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ, “Daire Başkanlığımız tarafından IPA I Programı kapsamında yürüttüğümüz ve Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir projemiz mevcuttur. Bu projenin alt faaliyetlerinden biri ise Personel ihtiyaç Analizi faaliyetidir. Bu bağlamda halihazırda Bakanlığımız Personel Daire Başkanlığı’nın üzerinde çalıştığı Norm Kadro Sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin projemizin sağlayabileceği destekler, kaynaklar ve süreçler hakkında teknik bir toplantı gerçekleştirdik. Norm kadro sistemiyle sunulan hizmetlerin yürütülmesi için personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece olarak tespit edilmesi ve standart hale getirilmesi hedeflenmektedir. Projemiz kapsamında belirlenen 10 farklı ilde kilit uzmanlar tarafından analiz çalışmalarının yapılması ve norm kadro sistemi için ihtiyaç duyulan yazılımcı desteğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu Çalışma için yaklaşık beş aylık süremiz mevcut. Sistemin uygulamaya geçirilmesi neticesinde Bakanlığımız ve Bağlı ve İlgili kuruluşların emek verimliliğine odaklı bir sisteme dahil edilmesi hedeflenmektedir.” açıklamasını yaptı.

Çalıştay III: “Saha Araştırmasının Ön Sonuçlarının Sunumu ve Projenin İleriki Aşamaları ile Bağlantısının Kurulması” 23-24 Mayıs 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ, “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan altı adet çalıştayımızdan üçüncüsünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu çalıştayda projemizdeki 1.3 Tematik Alan Araştırmaları başlıklı faaliyet kapsamında Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Van illerinde yürütülen alan araştırmalarının sonuçları ile 2016-2040 dönemi arasında ülkemizde ortaya çıkabilecek demografik eğilimler, işgücü piyasaları ve yoksulluk arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Çalıştayta alan araştırmaları kapsamında elde edilen Hedef Gruplara İlişkin Ön Sonuçlar, Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısı, Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamasına İlişkin Sahadan Notlar ve Projeksiyon Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgi başlıklı sunumlar gerçekleştirilirken, kapanışta katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.” açıklamasını yaptı.