Haberler

Çalıştay II: “Sosyal İçerme ve Yoksulluk Politikaları Alanında Veri Setleri Üzerine Yorumlar” (4-5 Mayıs 2017)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında altı adet çalıştayımız bulunmaktadır. Bu bağlamda ikinci çalıştayımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu çalıştayımız kapsamında Ülkemizde yoksulluk ve demografisi, iş gücü piyasaları, yoksulluk bağlamında dezavantajlı grupların incelenmesi ve alana ilişkin anket uygulamalarına ilişkin sunumlar yapıldı. Akabinde ise eş zamanlı oturumlarla sosyal içerme ve yoksulluk konularına ilişkin grup çalışmaları gerçekleştirildi. Çalıştayların tamamlanması neticesinde, Ülkemizdeki dezavantajlı grupların demografik özellikleri, milli gelir düzeyi, eğitim, istihdam, yoksulluk ve sosyal koruma gibi sosyal politika bileşenlerinde 2015-2040 döneminde gözlemlenecek değişiklikler üzerine tahminler elde edilmesi öngörülmektedir.” açıklamasını yaptı.

Yuvarlak Masa Toplantısı II: “Engellilik”, 27-28 Nisan 2017

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üç adet yuvarlak masa toplantımız mevcuttur. İlk toplantımızın teması “Kadın”, ikincisinin “Engellilik” ve üçüncüsünün teması ise “Çocuk” şeklinde belirlenmiştir. 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında “Engellilik” temasını içeren ikinci yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplantı kapsamında engellilik ve engelliliğe yaklaşım yöntemleri, Türkiye’nin engelli hakları mevzuatındaki genel durum, Ülkemizde yaşayan engelli bireylerin haklarından yararlanma durumlarına dair temel veriler ve evrensel erişilebilirlik rehberi gibi konular ele alınmış ve grup çalışmaları ile desteklenmiştir.” açıklamasını yaptı.

Kadının Sosyal ve Ekonomik Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Yuvarlak Masa Toplantısı” 20-21 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Projenin ve proje faaliyetlerinin tanıtılması ile başlayan toplantının ilk gününde, “Türkiye’de Kadının Sosyal ve Ekonomik Statüsünün Geliştirilmesi ile Karar Alma Mekanizmalarına Katılımının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinde Analizi”, “Avrupa Birliği Müktesebatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ele Alınışı” ve “Eğitim ve İstihdam Alanlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlişkisi Bağlamında İncelenmesi” başlıklı sunumlar interaktif katılımla gerçekleştirilmiştir. Toplantının 2. gününde ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” perspektifinde planlanan çalışmalar katılımcılar ile paylaşılmıştır. Yuvarlak Masa Toplantısının devamında grup çalışmaları için katılımcılar 5 gruba ayrılarak her gruptan kendilerine verilen konular çerçevesinde öneriler geliştirmeleri ve sunum yapmaları istenmiştir. Grup çalışmaları esnasında; Grup 1: “Kadın İstihdamı ve Girişimcilik”, Grup 2: “Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyetçilikle Mücadele Edilmesi”, Grup 3: “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Şiddetle Mücadele Kadınların Adalete Eşit Erişimlerinin Sağlanması”, Grup 4: “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve Grup 5: “Siyasi Ve Kamu Karar Alma Mekanizmalarına Kadın ve Erkeklerin Dengeli Katılımlarının Sağlanması” konularında fikir ve öneriler sunulmuştur. Yuvarlak Masa Toplantısı, grup sunumlarının ardından yapılan değerlendirme ile sona ermiştir.

Çocuklarla Yaratıcı Öğrenme Araçları Tasarlama Atölyesi

tölye kapsamında merkez bünyesinde bakım ve koruma altında bulunan çocuklara sunulan eğitim ve yönlendirme hizmetleri için alternatif, çağı yakalayan, çalışan personel ve çocuklar arasında empati kurulmasına yardımcı olan, çocukların ve çalışan personelin birlikte dahil olabileceği yönlendirme araçları ( öğrenme panoları ve levhaları gibi) geliştirilmiş ve destek merkezi içerisinde kullanıma sunulmuştur.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve 1. Aşama Eylem Planına ilişkin toplantıya katılım gerçekleştirilmiştir

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve 1. Aşama Eylem Planına ilişkin toplantı Ankara’da 24 Şubat 2016 tarihinde yapıldı.

Erişilebilirliğin Sağlanmasında Engelli Çocukları Gözeten Rehberin Eğitimi Tamamlandı

Eğitimin ilk gününde gündem başlıklarını; “erişilebilirlik içerimleri ve genel tasarım ilkeleri”, “kamusal alanlar için rehberin sunumu ve tartışma” ve “doğal alanlar için rehberin sunumu ve tartışması” oluşturdu. Eğitimin ikinci gününde ise, “açık alanlardaki ve binalardaki oyun alanları için rehberin sunumu”, “binalar için rehberin sunumu” ve “yeni ve mevcut binalar için gereksinimler” konuları tartışıldı.

12-18 Şubat 2017 İngiltere’ye Çalışma Ziyareti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi kapsamında 12-18 Şubat 2017 tarihleri arasında İngiltere’ye çalışma ziyareti düzenlenmiştir.