Haberler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Kapsamında Koordinatör, Ev Sahibi ve Gönderen Kuruluş Olarak Akredite Edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle ve desteğiyle, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında gönderen, koordinatör ve ev sahibi kuruluş olarak Avrupa Birliği Bakanlığı- AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Akredite edildi.

Bakanlık personeline 23 - 27 Ocak tarihlerinde Diplomasi ve Protokol Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitimin içeriği uluslararası kuruluşların kısa tanıtımı, Bakanlığımız teşkilat yapısı, uluslararası anlaşma metinlerinin hazırlanması ve onay süreçleri, diplomasi ve diplomatik yazışma kuralları, uluslararası toplantıların düzenlenmesi, müzakere teknikleri, protokol kuralları vb. konuları kapsamıştır.

Bakanlıkta Proje Tanıtım Standı Kuruldu

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Binasında Proje tanıtım standı kurulmuştur. Proje tanıtım standının Bakanlık binasında kurulmasının en önemli nedeni ilgili projenin hedef kitlesinin doğrudan Bakanlık çalışanlarının olması.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İhtiyaç Sahiplerini Nasıl Destekler? Sorusuna Cevap Arandı! IPA Projesi İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Yönlendirme Komitesi Toplantılarımız projemizin amaçlarını, faaliyetlerini, uzmanların ve paydaşların proje gidişatına göre belirttiği görüş ve önerilerini içeren toplantılardır. Bu toplantılar aşamalı olarak projemizin etki ve değerlendirmesini yapmak için önemli toplantılardır” açıklamasını yaptı.

“Çocuğun İyi Hali ve Çocuğun Korunması” Konulu Hollanda’ya Çalışma Ziyareti

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında Hollanda ‘da bulunan Hollanda Gençlik Enstitüsü, Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, Çocuk Bakım ve Koruma Kurulu ve çocuk koruma alanında eğitim sağlayıcısı olan Augeo Vakfı, refakatsiz sığınmacı ve mülteci çocuklara bakım hizmeti sunan Timon ve Nidos gibi sivil sosyal girişimlere çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda uzman, akademisyen ve Bakanların katılımıyla 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

22-23 Kasım 2016 tarihlerinde Suriyelilerin Sosyal İçerilmesine Yönelik TAIEX konferansı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Avrupa Birliği’nin TAIEX mekanizması çerçevesinde, durumun analizini yapabilmek ve geleceğe dair planlar üretebilmek kapsamında, Avrupa Birliği’nden ve ülkemizden ilgili kamu kurumlarının, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası örgütlerin katılımıyla, “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sosyal İçerilmesine Yönelik” TAIEX konferansı gerçekleştirmiştir.

Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 16-17-18 Ekim 2016 Tarihlerinde Çalıştaylar gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarıyla desteklenen, Bakanlığımızın yararlanıcı, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yürütücüsü olduğu “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinin 2.4 Tam Zamanlı Danışmanlık Faaliyeti kapsamında 16, 17 ve 18 Ekim 2016 tarihlerinde çalıştaylar düzenlenmiştir. Geçici koruma altındaki Suriyeliler, Romanlar, yoksulluk ve kadın alanlarında düzenlenen çalıştaylarda yeni proje fikirleri üretme konusu yer almıştır

Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 22-23 Eylül tarihlerinde Kadın ve Çocuk Alanlarında Gösterge Çalıştayı Gerçekleştirildi.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bakanlığımız temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile üniversitelerden gelen katılımcılarla birlikte “Sosyal İçerme Alanında Göstergelerin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi” konulu faaliyet kapsamında “Kadın” ve “Çocuk” konulu iki çalıştay gerçekleştirilmiştir.