Haberler

Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 21 Eylül’de Sosyal İçerme Göstergeleri ve Politika Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bakanlığımız temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile üniversitelerden gelen katılımcılarla birlikte “Sosyal İçerme Alanında Göstergelerin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi” konulu faaliyet kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının "Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6. Aylık Yönetim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yürütücüsü olduğu, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6. Aylık Yönetim Toplantısı, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonundan temsilciler ve Proje Teknik Yardım Ekibinin katılımı ile 27 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 1.1.2 ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı Modülleri Tamamlandı.

ASPB’nin Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında

"Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi”nin Yönlendirme Komitesi Toplantısı Büyük Hanlı Otelde Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın yürütücüsü olduğu “ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6 ayda bir gerçekleştirilmesi planlanan Yönlendirme Komitesi Toplantısı (Steering Comittee Meeting), 23 Haziran 2016 tarihinde Büyük Hanlı Otelde gerçekleştirilmiştir.

STK Projesi Kapsamında Türkiye Genelinde 7 Farklı İldeki Çalıştaylar Tamamlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) sosyal politika mekanizmalarına daha aktif katılımını amaçlayan “Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikalar Alanında Politika Oluşturma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi” hazırlık çalışmalarına yönelik olarak, Samsun, Şanlı Urfa, Mardin, Adana, Konya, İstanbul ve Denizli olmak üzere 7 farklı ilde düzenlenen sivil toplum kuruluşu buluşmaları STK’ların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

STK Projesi Kapsamında Samsun ve Konya'da Çalıştay Düzenlendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşlarının(STK) sosyal politika mekanizmalarına daha aktif katılımını amaçlayan “Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikalar Alanında Politika Oluşturma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi” kapsamında 7 farklı bölgede düzenlenen sivil toplum kuruluşu buluşmalarının dördüncüsü Samsun’da gerçekleştirildi.

AGİT İnsan Ticaretiyle Mücadele Özel Temsilcisi ve Koordinatörü Büyükelçi Madina Jarbussynova’nın Ziyareti

AGİT İnsan Ticaretiyle Mücadele Özel Temsilcisi ve Koordinatörü Büyükelçi Madina Jarbussynova, 10 Mayıs 2016 tarihinde Bakanlığımızı ziyaret ederek, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.​

STK Projesi’nin 3. Toplantısı Adana’da Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü STK’ların sosyal politika mekanizmalarına daha aktif katılımını amaçlayan “Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikalar Alanında Politika Oluşturma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi” kapsamında 7 farklı bölgede düzenlenen sivil toplum kuruluşu buluşmalarının üçüncüsü Adana’da gerçekleştirildi.

Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği Ziyareti

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı uhdesinde yer alan Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi, Düsseldorf Ataşeliğimizin 27.05.2015 tarihinde açılmasından itibaren, Düsseldorf Konsolosluğunun görev kapsamına giren bölgedeki vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlantılı aile birleşimi, kadın refahı, yaşlı refahı, çocuk kaçırma, velayet, vesayet, farklı vatandaş evlilikleri, kurumsal yerleştirme, ziyaret hakları, geri dönüş, köklerin araştırılması, iletişimin yeniden kurulması, ikamet hakları gibi konulara ilişkin yaşadıkları sorunlarının çözümlenmesine destek olmak üzere Ataşeliğimizle işbirliği halinde çalışmaya başlamıştır.

Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS) Uluslararası Konsey Toplantısı ve Hizmetiçi Eğitim Programı - 2016 Melbourne

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca Türkiye Temsilciliği yürütülen Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS)’nun iki yılda bir gerçekleşen Uluslararası Konsey (IC) Toplantısı, ISS Avustralya Branşının ev sahipliğinde 4-8 Nisan 2016 tarihleri arasında Avustralya’nın Melbourne şehrinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ISS Branş, Bağlı Büro ve Temsilcilikleri katılmıştır.