Bakanlıkta Proje Tanıtım Standı Kuruldu

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen  “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Binasında Proje tanıtım standı kurulmuştur. Proje tanıtım standının Bakanlık binasında kurulmasının en önemli nedeni ilgili projenin hedef kitlesinin doğrudan Bakanlık çalışanlarının olması.

AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “ Projemizle hedeflenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen personelin çalıştığı konu alanlarında yönelik yenilikçi, yaratıcı ve etkin hizmet sunmasını sağlamaktır. Ancak her ne kadar projemizi başarılı bir şekilde uygulama sürecinde olsak da hedef kitlenin tamamına erişebilmek ve proje hakkında farkındalık oluşturabilmek için bu tarz görsel etkinlikleri de düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağlamda daire başkanlığımız aracılığıyla projemiz kapsamında bir dizi tanıtım malzemeleri yaptırılmış ve Bakanlık personelimize detaylı bilgilendirmeler yapılmıştır.” açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi kalan süresi içerisinde de yine çeşitli tanıtım faaliyetlerine, online sosyal kütüphane oluşturulmasına, saha araştırmalarına imkan sağlayıcı çalışmalar yürütecektir.


Sonraki Sayfa: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İhtiyaç Sahiplerini Nasıl Destekler? Sorusuna Cevap Arandı! IPA Projesi İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Önceki Sayfa : ASPB Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 12. Aylık Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi