Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 61. Oturumu

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 61. Oturumu 11-26 Mart 2017 tarihleri arasında  Amerika Birleşik Devletleri'nin  New York  şehrinde “Değişen İş Düzeninde Kadınların Ekonomik Olarak Güçlendirilmesi” ana teması ile gerçekleştirildi. Kadınlar ve kız çocukları açısından Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasında elde edilen başarılar ve yaşanan sorunların ele alındığı oturumlar düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın da katılımlarıyla konuşma yaptığı 61. Oturuma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı heyet üyesi olarak, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanımız Nuray Hatırnaz da iştirak etmiştir.  


 


Sonraki Sayfa: ASPB Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 14. Aylık Yönetim Toplantısı 28 Mart 2017

Önceki Sayfa : Yoksulluk ve Sosyal İçerme Çalıştayı düzenlendi. ( 30-31 Mart 2017)