Çalıştay II: “Sosyal İçerme ve Yoksulluk Politikaları Alanında Veri Setleri Üzerine Yorumlar” (4-5 Mayıs 2017)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen  “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da “Sosyal İçerme ve Yoksulluk Politikaları Alanında Veri Setleri Üzerine Yorumlar” konulu çalıştay düzenlendi. İlgili çalıştaya sosyal içerme alanında hizmet sunan çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sosyal politika uzmanları ve akademisyenler katıldı. Çalıştayın kamu kurum ve kuruluşlarının ana politikalarına ve stratejilerine yön vermeyi amaçlayarak, ülkemizde verilere dayalı politika üretilmesine ve uzun soluklu makro politikaların planlanmasına katkı sağlaması beklenmektedir.
 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında altı adet çalıştayımız bulunmaktadır. Bu bağlamda ikinci çalıştayımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu çalıştayımız kapsamında Ülkemizde yoksulluk ve demografisi, iş gücü piyasaları, yoksulluk bağlamında dezavantajlı grupların incelenmesi ve alana ilişkin anket uygulamalarına ilişkin sunumlar yapıldı. Akabinde ise eş zamanlı oturumlarla sosyal içerme ve yoksulluk konularına ilişkin grup çalışmaları gerçekleştirildi. Çalıştayların tamamlanması neticesinde, Ülkemizdeki dezavantajlı grupların demografik özellikleri, milli gelir düzeyi, eğitim, istihdam, yoksulluk ve sosyal koruma gibi sosyal politika bileşenlerinde 2015-2040 döneminde gözlemlenecek değişiklikler üzerine tahminler elde edilmesi öngörülmektedir.” açıklamasını yaptı.


Sonraki Sayfa: Yuvarlak Masa Toplantısı II: “Engellilik”, 27-28 Nisan 2017

Önceki Sayfa : ASPB Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 15. Aylık Yönetim Toplantısını düzenledik.