Çalıştay III: “Saha Araştırmasının Ön Sonuçlarının Sunumu ve Projenin İleriki Aşamaları ile Bağlantısının Kurulması” 23-24 Mayıs 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen  “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 23-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da “Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi Çalıştayları”nın üçüncüsü gerçekleştirildi. Söz konusu çalıştaya sosyal içerme alanında hizmet sunan çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sosyal politika uzmanları ve akademisyenler katıldı.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ, “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan altı adet çalıştayımızdan üçüncüsünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu çalıştayda projemizdeki 1.3 Tematik Alan Araştırmaları başlıklı faaliyet kapsamında Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Van illerinde yürütülen alan araştırmalarının sonuçları ile 2016-2040 dönemi arasında ülkemizde ortaya çıkabilecek demografik eğilimler, işgücü piyasaları ve yoksulluk arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Çalıştayta alan araştırmaları kapsamında elde edilen Hedef Gruplara İlişkin Ön Sonuçlar, Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısı, Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamasına İlişkin Sahadan Notlar ve Projeksiyon Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgi başlıklı sunumlar gerçekleştirilirken, kapanışta katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.” açıklamasını yaptı.


Sonraki Sayfa: İspanya’ya Eğitim Ziyareti 7-13 Mayıs 2017

Önceki Sayfa : “Personel ihtiyaç Analizi Toplantısı” Gerçekleştirildi.