Çalıştay “Makro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” , 21-22 Haziran 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen  “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 21-22 Haziran 2017 tarihleri arasında Ankara’da  “Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi Çalıştayları”nın dördüncüsü gerçekleştirildi. Söz konusu çalıştaya sosyal içerme alanında hizmet sunan çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sosyal politika uzmanları ve akademisyenler katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “ Projemiz kapsamında tamamlanan saha çalışmalarının sonuçları ve projenin bir sonraki safhaları ile bağlantısı makro araştırmaların ön sonuçları tartışıldı. Bu çalıştayda projemizdeki 1.3 Tematik Alan Araştırmaları başlıklı faaliyet kapsamında Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Van illerinde yürütülen alan araştırmalarının sonuçları ile 2016-2040 dönemi arasında ülkemizde ortaya çıkabilecek demografik eğilimler, işgücü piyasaları ve yoksulluk arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Çalıştayda alan araştırmaları kapsamında elde edilen Hedef Gruplara İlişkin Ön Sonuçlar, Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısı, Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamasına İlişkin Sahadan Notlar ve Projeksiyon Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgi başlıklı sunumlar gerçekleştirilirken, kapanışta katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.” açıklamasını yaptı.


Sonraki Sayfa: “Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Süreçleri ile Sorun Alanlarının Tespitine Yönelik Çalıştay” Gerçekleştirildi.

Önceki Sayfa : Çalıştay “Mikro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” , 6-7 Temmuz 2017