“Çocuğun İyi Hali ve Çocuğun Korunması” Konulu Hollanda’ya Çalışma Ziyareti

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında Hollanda ‘da bulunan Hollanda Gençlik Enstitüsü, Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, Çocuk Bakım ve Koruma Kurulu ve çocuk koruma alanında eğitim sağlayıcısı olan Augeo Vakfı, refakatsiz sığınmacı ve mülteci çocuklara bakım hizmeti sunan Timon ve Nidos gibi sivil sosyal girişimlere çalışma ziyareti düzenlenmiştir.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Bakanlığımız çalışma alanlarına ilişkin dünyada bulunan örnekleri incelemekte ve iyi uygulamaları Ülkemize göre uyumlaştırarak uygulamaya koymayı hedeflemektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen bu çalışma ziyareti kapsamında “Çocuğun İyi Hali ve Çocuğun Korunması” konularında ilgili hizmet ve politika üreten kurumlarla bilgi alışverişi yapılmış akabinde gözlemlenen iyi uygulamaların Türkiye’de uygulanabilir olup olmadığı konusunda raporlar oluşturulmuştur.” açıklamasını yaptı.
 
Çalışma ziyaretine,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bulunan ve alana doğrudan hizmet sunan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Rehabilitasyon Dairesi, Bakım Hizmetleri Dairesi, Aile Yanında Destek Dairesi, Eğitim ve Sosyal Destek Dairesi ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı temsilcileri katılım göstermiştir.


Sonraki Sayfa: II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

Önceki Sayfa : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İhtiyaç Sahiplerini Nasıl Destekler? Sorusuna Cevap Arandı! IPA Projesi İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı