Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği Ziyareti

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı uhdesinde yer alan Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi, Düsseldorf Ataşeliğimizin 27.05.2015 tarihinde açılmasından itibaren, Düsseldorf Konsolosluğunun görev kapsamına giren bölgedeki vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlantılı aile birleşimi, kadın refahı, yaşlı refahı, çocuk kaçırma, velayet, vesayet, farklı vatandaş evlilikleri, kurumsal yerleştirme, ziyaret hakları, geri dönüş, köklerin araştırılması, iletişimin yeniden kurulması, ikamet hakları gibi konulara ilişkin yaşadıkları sorunlarının çözümlenmesine destek olmak üzere Ataşeliğimizle işbirliği halinde çalışmaya başlamıştır.
 
Ataşeliğimizle işbirliği halinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların, uyumlu ve verimli bir hale getirilebilmesi için öncelikle Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu ile karşılıklı olarak 1963 yılından beri sürdürülmekte olan, sosyal hizmet vaka çalışmaları konusunda Ataşeliğimiz çalışanlarına bir bilgilendirme toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Çalışmalarda karşılaşılan sorunların ve ileriye yönelik atılacak yararlı adımların karşılıklı tartışılmasının ayrıca Ataşeliğimizde çalışan personele ilişkin Bakanlığımız çalışmalarına yönelik hizmet içi eğitimlerin planlanması amacıyla ilk toplantı, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Esin NACAR ve Uluslararası Sosyal Hizmetler Birim Sorumlusu Bilge BOL ’un 29-30 Nisan 2016 tarihinde Düsseldorf ’a yaptıkları ziyaretle gerçekleştirilmiştir.
 
Söz konusu ziyaret sırasında aynı zamanda Ataşeliğimizin Münster’de gerçekleştirdiği “Koruyucu Aile Bilgilendirme Etkinliği” ne de katılım sağlanmış ve AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Esin NACAR tarafından topluluğa hitaben bir selamlama konuşması yapılmıştır. 
 


Sonraki Sayfa: Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS) Uluslararası Konsey Toplantısı ve Hizmetiçi Eğitim Programı - 2016 Melbourne

Önceki Sayfa : STK Projesi’nin 3. Toplantısı Adana’da Gerçekleştirildi