II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda uzman, akademisyen ve Bakanların katılımıyla 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.
 
Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında WOW Convention Center’da düzenlenen zirve ile kadın sorunlarına ulusal ve uluslararası farklı boyutlarıyla kamuoyunun dikkatine sunmak ve konuya karşı duyarlılık geliştirmek amaçlandı “Adalet için ses ver” sloganı ile düzenlenen zirvede  Bakanlar oturumu Bakanlığımızın organizasyonuyla gerçekleşti. “Barış ve Kadın” ile “Mülteci Kadınlar ve Sorunları” konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Kaya,  Sierra Leone, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tunus, Filistin, Azerbaycan, Liberya’dan gelen konuyla ilgili Bakanlar, Kadınların barışın oluşturulmasında oynadığı role ve mülteci kadınların yaşamakta olduğu çok boyutlu sorunlara dikkat çekmiştir.


 


Sonraki Sayfa: 22-23 Kasım 2016 tarihlerinde Suriyelilerin Sosyal İçerilmesine Yönelik TAIEX konferansı gerçekleştirildi.

Önceki Sayfa : “Çocuğun İyi Hali ve Çocuğun Korunması” Konulu Hollanda’ya Çalışma Ziyareti