İspanya’ya Eğitim Ziyareti 7-13 Mayıs 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından IPA programı kapsamında yürütülen “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi ” kapsamında 7-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında İspanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Çalışma ziyareti programı çerçevesinde İspanyol Kadın Enstitüsü, Aile ve Sosyal Hizmetler, İstihdam, Sağlık veAdalet Bakanlıkları, İspanyol Engelli Temsilcileri Komitesi ile Bölgesel Kadın Enstitüsü’ne ziyaretler düzenlendi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ  “Projemiz çerçevesinde yapılan yurtdışı ziyaretlerinde, toplumsal cinsiyete dayalı eşitlik yaklaşımın yanı sıra kadınların toplumsal emeğe dâhil edilmesi, yoksulluk ve sosyal dışlanma ve sosyal içermeye karşı İspanya’nın yaklaşımı, kadınların sosyal politika alanına dâhil olma süreçleri, engelli ve yaşlı kadınların sosyal içerme ve istihdama erişimleri ile cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede İspanyol yasal çerçevesi ve politikaları konularında analizlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin, söz konusu alanlarda çalışmalar yürüten Bakanlığımız personelinin mesleki anlamda bilgi ve tecrübe edinmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Yürütmekte olduğumuz Proje kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal içerme politikaları alanında hayata geçirilen ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına uygun olabilecek iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve bazı iyi uygulamalardan Bakanlığımızın da yararlanması ve karşılıklı tecrübe alışverişinde bulunulması hedeflenmektedir.” açıklamasını yaptı.


Sonraki Sayfa: ASPB Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 15. Aylık Yönetim Toplantısını düzenledik.

Önceki Sayfa : Çalıştay III: “Saha Araştırmasının Ön Sonuçlarının Sunumu ve Projenin İleriki Aşamaları ile Bağlantısının Kurulması” 23-24 Mayıs 2017