"Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi”nin Yönlendirme Komitesi Toplantısı Büyük Hanlı Otelde Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın yürütücüsü olduğu “ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6 ayda bir gerçekleştirilmesi planlanan Yönlendirme Komitesi Toplantısı (Steering Comittee Meeting), 23 Haziran 2016 tarihinde Büyük Hanlı Otelde gerçekleştirilmiştir.
Yönlendirme Komitesi toplantısına; AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, kontrat makamı olan ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye-Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcileri ile Bakanlığımız temsilcileri yanı sıra Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı gibi kurumlardan temsilcilerin katılımı sağlanmıştır. 
Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesinin amaçları, projeye ilişkin faaliyetler ve atılan adımlar ekseninde gerçekleştirilen bu toplantıda çalışma gruplarının sunumlarına, paydaşların soru ve beklentilerine yer verilmiştir.
Toplantıda; Türkiye’de artan yoksulluk ve nüfus artışının büyük kısmının yoksul kesimde gerçekleşmesi, eğitimle istihdam piyasası arasında güçlü bir bağlantının kurulamaması ve kayıt dışı çalışmanın yüksek oranlarda seyretmesi gibi sorunlar nedeniyle, 2040 yılında karşılaşılması beklenilen olası problemlere karşı bu proje aracılığıyla politika önerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.
Proje faaliyetlerinden; Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Programı (1.1), Alan Araştırmaları (1.3), Yoksulluk ve Sosyal İçerme Alanında Projeksiyonların Geliştirilmesi (1.4), Sosyal İçerme ve Sosyal Politikalar Alanında Var Olan Göstergelerin Analizi ve Yeni Göstergelerin Geliştirilmesi (2.1), başlıkları önem arz eden ve dikkat çeken faaliyetler arasında yer almıştır.
Sosyal İçerme ve Sosyal Politikalar Alanında Var Olan Göstergelerin Analizi ve Yeni Göstergelerin Geliştirilmesi faaliyeti (2.1) kapsamında, uluslararası alanda giderek önem kazanmış olan, “Kanıta Dayalı Sosyal Politika Yapma” süreci için zemin oluşturmanın hedeflendiği ve bu göstergeler aracılığıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve yoksullara yönelik yeni ve etkili sosyal içerme politikalarının geliştirilmesi konusu vurgulanmıştır.


Sonraki Sayfa: STK Projesi Kapsamında Türkiye Genelinde 7 Farklı İldeki Çalıştaylar Tamamlandı

Önceki Sayfa : Faaliyet 1.1.2 ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı Modülleri Tamamlandı.