Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 16-17-18 Ekim 2016 Tarihlerinde Çalıştaylar gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarıyla desteklenen, Bakanlığımızın yararlanıcı, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yürütücüsü olduğu “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinin 2.4 Tam Zamanlı Danışmanlık Faaliyeti kapsamında 16, 17 ve 18 Ekim 2016 tarihlerinde çalıştaylar düzenlenmiştir. Geçici koruma altındaki Suriyeliler, Romanlar, yoksulluk ve kadın alanlarında düzenlenen çalıştaylarda yeni proje fikirleri üretme konusu yer almıştır. Çalıştaylar ulusal ve uluslararası uzmanların katılımı, çeşitli kamu kurumu ve STK temsilcilerinin iştiraki ile interaktif bir şekilde gerçekleştirilmiştir.


Sonraki Sayfa: Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 22-23 Eylül tarihlerinde Kadın ve Çocuk Alanlarında Gösterge Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Önceki Sayfa : 22-23 Kasım 2016 tarihlerinde Suriyelilerin Sosyal İçerilmesine Yönelik TAIEX konferansı gerçekleştirildi.