Sosyal Politika Zirvesi ve Kapanış Toplantısı 4 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ASPB) sosyal politika üretme, uygulama ve izleme kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan proje, istihdam, eğitim ve sosyal içerme politikaları arasındaki ilişkiyi güçlendirerek dezavantajlı grupların iş piyasasına katılımını teşvik etmeyi hedefleyen bir dizi faaliyetler hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda bu faaliyetlerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması ve projenin kapanış toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ  söz konusu toplantıda Eğitim İhtiyaç Analizi (TNA) ve Eğitim Programı, Yönetişim Modelinin Tasarlanması, Tematik Alanlarda Saha Araştırmaları, Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonların Geliştirilmesi, Online Sosyal Politika Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezinin Geliştirilmesi, Sosyal Politika Üzerine Yuvarlak Masa Toplantıları, Sosyal Politika Zirvesi, Personel İhtiyaç Analizi, Mesleki Standartların Geliştirilmesi, Çalışma Ziyaretleri, Sosyal Politika Göstergeleri ve Sosyal İçerme Alanında Ölçüm Metodları Üzerine Çalıştaylar, Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi ve Etki Analizi Üzerine Eğitim Programı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Tam Zamanlı Danışmanlık Hizmet başlıklı proje faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin paylaşımlarda bulunulmuş ve projemizin kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.” açıklamasını yaptı.Sonraki Sayfa: Çalıştay “Mikro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” , 6-7 Temmuz 2017

Önceki Sayfa : İtalya Çalışma Ziyareti, 15-21 Ekim 2017