STK Projesi Kapsamında Samsun ve Konya'da Çalıştay Düzenlendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşlarının(STK) sosyal politika mekanizmalarına daha aktif katılımını amaçlayan Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikalar Alanında Politika Oluşturma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi” kapsamında 7 farklı bölgede düzenlenen sivil toplum kuruluşu buluşmalarının dördüncüsü Samsun’da gerçekleştirildi.
 
Bakanlığımız, STK'ların sosyal politika döngüsünün tamamına aktif bir şekilde katılımını artırmak, işbirliğini daha sistematik bir zemine oturtmak ve AB-Türkiye müzakerelerinde önemli paydaş olarak değerlendirdiği Sivil Toplum Kuruluşları’nın talep, öneri ve yaklaşımlarını belirlemek amacıyla, Avrupa Birliği destekli bu projeyi yürütmektedir. Proje; Sivil Toplum Kuruluşları'nın, sosyal politikaların geliştirilmesinden uygulanmasına, izlenmesinden değerlendirilmesine kadar, politika döngüsünün tamamına aktif olarak katılımını sağlamak üzere kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında ülke çapında gerçekleştirilen çalıştaylarda, ilgili sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelinerek sosyal politika noktasında daha iyi işleyen bir işbirliği oluşturulmaya çalışılmaktadır 
Çalıştaylar, farklı çalışma alanlarında (kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi, roman vb.) faaliyet gösteren STK’ların yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından üst düzey temsilciler ve yerel yetkililer de katılım sağlamaktadır.
 
24 Mayıs 2016 Samsun'da ,25 Nisan 2016’da Şanlıurfa’da, 27 Nisan’da Mardin’de,2 Mayıs’ta Adana’da ve 12 Mayıs’ta Konya’da gerçekleştirilen çalıştaylara, faaliyetlerini çevre illerde yürüten çok sayıda sivil toplum kuruluşu da davet edilerek, bu bölgelerde çalışan STK’ların daha kapsayıcı şekilde temsil edilmeleri ve konunun bütüncül bir yaklaşımla masaya yatırılması sağlanmıştır.
 
​Denizli ve İstanbul illerinde de sivil toplum kuruluşlarıyla çalıştaylar gerçekleştirilecektir.Sonraki Sayfa: AGİT İnsan Ticaretiyle Mücadele Özel Temsilcisi ve Koordinatörü Büyükelçi Madina Jarbussynova’nın Ziyareti

Önceki Sayfa : STK Projesi Kapsamında Türkiye Genelinde 7 Farklı İldeki Çalıştaylar Tamamlandı