“Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Süreçleri ile Sorun Alanlarının Tespitine Yönelik Çalıştay” Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında  düzenlediği “Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Süreçleri Bakımından Mevcut Duruma Yönelik Sorun Alanlarının Tespit Edilmesi” adlı çalıştay 6 Haziran 2017 Ankara’ da gerçekleştirildi.

Çalıştaya Bakanlığımızda görevli Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, sosyal çalışmacılar, psikologlar ve konuyla ilgili çalışan personel katılım gösterdi. Çalıştay kapsamında “Hanehalkı Sosyal Yardım ve Hizmet Saha Araştırması: Amaç ve Yöntem”, “Gelir, İstihdam, Eğitim, Mesleki Eğitim ve Yoksulluk İlişkilerinin İncelenmesi”, Yoksulluk ve Dışlanmanın Engellenmesine Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikalar: SED İnceleme Örneği” ve “2000’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Politika Çerçevesinde Yaşlı ve Engellilere Yönelik Destek, Hizmet ve Yardımların Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmalar sunuldu. Saha araştırmasına yönelik verilerin sunumu ile sorun alanlarının tespitine odaklanan araştırma sonuçlarının, proje çıktılarının hazırlanması sürecinde kullanılması ve paylaşılması öngörülmektedir.


Sonraki Sayfa: ASPB Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 16. Aylık Yönetim Toplantısı düzenlendi.

Önceki Sayfa : Çalıştay “Makro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” , 21-22 Haziran 2017