Yoksulluk ve Sosyal İçerme Çalıştayı düzenlendi. ( 30-31 Mart 2017)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen  “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 30-31 Mart tarihleri arasında Ankara’da Yoksulluk ve Sosyal İçermeye İlişkin Projeksiyonların Sağlanmasını amaçlayan bir Çalıştay düzenlendi. Düzenlenen Çalıştay esnasında, 2015-2040 yıllarını içeren dönem için dönem için yoksulluk gelir ve istihdam dinamikleri incelendi.

İki gün süren Çalıştay’da araştırma metodolojileri, mikro ve makro tahmin modellerinin politika yapımını nasıl desteklediği, refah ve gelir dağılımına yönelik projeksiyonların sosyal politikaya yönelik etkisinin analizinin yer aldığı yol haritasına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ, Fondazione Giacomo Brodolini firmasının Genel Müdürü Diego TELONI, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AB ve AB Proje İşleri Birim Sorumlusu ve Proje Koordinatörü Şahin METİN’in açılış konuşmalarının ardından,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Hakan ERCAN ‘nın Moderatörlüğünde sunumlar yapıldı.

Çalıştayın ikincisi aşamasında ise, projenin Uluslararası Kıdemli Kilit Olmayan Uzmanları Roma Sapianza Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Guiseppe CICCARONE ile Michele RAITANO ‘nun koordinasyonunda, Türkiye’de 2015-2040 döneminde gelir dağılımı, yoksulluk, eğitim, istihdam arasındaki ilişkiyi analiz edecek ekonometrik modellemenin metodolojik dayanakları açıklanmıştır. 
 


Sonraki Sayfa: Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 61. Oturumu

Önceki Sayfa : Yuvarlak Masa Toplantısı II: “Engellilik”, 27-28 Nisan 2017