Yurtdışına Sosyal İçerme Faaliyetleri İçin Yaz Dönemi Gönderilecek Personelimiz ve Çocuklarımız 22-24 Mart 2018 Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Ayrılış Öncesi Eğitim Programına Katılım Gösterdi

 
Avrupa Birliği  Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında kabul edilen, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliği ile koordinatör kuruluş olarak yer aldığı, 2017-1-TR01-KA105-038020 no. lu  "Hobby Factory with EVS ( Avrupa Gönüllü Hareketi-AGH ile Hobi Fabrikası)" Projesi kapsamında 2018 yılı yaz döneminde İtalya ve İspanya’ya hobi etkililiklerine katılması öngörülen, Bakanlığımıza bağlı kuruşlarda kalan 9 (dokuz) çocuğumuz ve 5 (beş) personelimiz 22-24 Mart 2018 tarihleri arasında Gaziantep’te Avrupa Birliği  Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ayrılış Öncesi Eğitim Programına”  iştirak ettiler.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ,  “Daire Başkanlığımız aracılığıyla taşrada Bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluşlarımızda koruma ve tedbir kararı bulunan çocuklarımızın sosyal içermesi ve onlara hizmet sunan personelimizin mesleki yeterliliğini desteklemek için Bakanlığımız Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak Erasmus+ hibe programına çeşitli projeler hazırladık. Bu bağlamda projelerimizden biri olan “AGH ile Hobi Fabrikası” aracılığıyla yaz döneminde çocuklarımızın refakat edebilecek personel ile birlikte yurtdışı deneyimi elde etmesini sağlamayı öngörüyoruz. Hibe programını yürüten Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Gaziantep’te bir oryantasyon programı düzenlendi. Böylece çocuklarımız ve personelimiz, yurtdışına gitmeden önce gidecekleri yerin kültür ve yaşam şekli hakkında da bilgi edindiler. Yurtdışına gönderdiğimiz çocuklarımız özel profillere sahiptir. Bunlardan 7 kişi i hafif mental engelli, 2 kişi serebral palsi hastası ve 1 kişi ise okuma yazma bilmemektedir. Ancak onların sosyal içerme boyutunu personelimizin desteği ve projemizin katkısı desteklemeyi hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı.



Sonraki Sayfa: Yurtdışına Sosyal İçerme Faaliyetleri İçin Yaz Dönemi Gönderilecek Personelimiz ve Çocuklarımız 22-24 Mart 2018 Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Ayrılış Öncesi Eğitim Programına Katılım Gösterdi

Önceki Sayfa : 26-28 Mart 2018 “İstek ve İhtiyaç Analizi Çalışması ve Çocuk için Ortak Öğrenme Odası Simülasyon Çalışmaları” gerçekleştirildi.