Yuvarlak Masa Toplantısı II: “Engellilik”, 27-28 Nisan 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen  “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul’da “Engellilik” temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında, engellilik, engelliliğe yaklaşım, engelli bireylerin temel sorunları ve çözüm önerileri konularında kamu kurum ve kuruluşlarının strateji geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefleyen süreçler masaya yatırıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üç adet yuvarlak masa toplantımız mevcuttur. İlk toplantımızın teması “Kadın”, ikincisinin “Engellilik” ve üçüncüsünün teması ise “Çocuk” şeklinde belirlenmiştir. 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında “Engellilik” temasını içeren ikinci yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplantı kapsamında engellilik ve engelliliğe yaklaşım yöntemleri, Türkiye’nin engelli hakları mevzuatındaki genel durum, Ülkemizde yaşayan engelli bireylerin haklarından yararlanma durumlarına dair temel veriler ve evrensel erişilebilirlik rehberi gibi konular ele alınmış ve grup çalışmaları ile desteklenmiştir.” açıklamasını yaptı.


Sonraki Sayfa: Yoksulluk ve Sosyal İçerme Çalıştayı düzenlendi. ( 30-31 Mart 2017)

Önceki Sayfa : Çalıştay II: “Sosyal İçerme ve Yoksulluk Politikaları Alanında Veri Setleri Üzerine Yorumlar” (4-5 Mayıs 2017)