Bakanlığımızın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi


Proje Künyesi:

Yararlanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Projeyi Yürütecek Bakanlık Birimi: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Bütçesi: 4.645.214 Euro (IPA Katkısı: 3.948.431,90 Euro+ Bakanlığımız katkısı: 696.782,10 Euro)
Projenin Süresi: 24 ay
Başlama Tarihi: 9 Kasım 2015
Bitiş Tarihi: 8 Kasım 2017

Projenin Amacı:

İstihdam, eğitim ve sosyal içerme politikaları arasındaki bağı güçlendirerek dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına entegrasyonlarını artırmak amacıyla, Bakanlığımızın, paydaşlarının ve sosyal politika ve ayrımcılıkla mücadele alanında çalışan mekanizmaların politika yapma, uygulama ve izleme kapasitesini geliştirmek.

Projede 2 ana hedefe ulaşılması planlanmaktadır. Bunlar:

Hedef 1: Bakanlığımızın ve sosyal politika alanında çalışan ilgili paydaşların politika yapma ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi altında yapılması planlanan faaliyetlerden birkaçı aşağıdaki gibidir.
  • Tematik Alanlarda Alan Araştırmalarının Yürütülmesi
  • Yoksulluk ve Sosyal İçerme Alanında Projeksiyon Yapılması 
  • Online Sosyal Politika Kütüphanesinin ve Bilgi Merkezinin Oluşturulması
  • Sosyal Çalışmacılar için Mesleki Standartların Geliştirilmesi
 
Hedef 2: Sosyal politika alanında politika izleme ve değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında planlanan faaliyetlerden birkaçı 
  • Sosyal politika göstergelerinin belirlenmesi ve sosyal içerme alanındaki ölçüm metotları üzerine çalıştaylar düzenlenmesi 
  • Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi ve Etki Analizi Konusunda Eğitim Programının Düzenlenmesi
  • Tam Zamanlı Danışmanlık kapsamında birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek sağlanması.
şeklindedir.