Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme Projesi


Projeyi Fonlayan Kurum: Avrupa Birliği  Bakanlığı- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı,
Hibe Programı Türü: Erasmus+ Politika Reformuna Destek Gençler ve politika yapıcıları arasında diyalog Hibe Programı
Proje Yararlanıcısı: Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığı- AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Proje Adı: "Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme" Projesi
Proje Süresi:  18 Ay (01-05-2017 - 31-10-2018)
Proje Yeri: Musa Cihanerler Çocuk Evleri Sitesi, Mardin
Proje Faaliyetleri:
*Çocuklara Yönelik İstek ve İhtiyaç Tespiti
*Personele Yönelik İstek ve İhtiyaç Tespiti
*“Çocuk için Ortak Öğrenme Odası Simülasyonu” için Fikir Atölyeleri
* Çocuk için Ortak Öğrenme Oyunlarının Tasarımı
*Çocuk için Ortak Öğrenme Odasının Yapılması
*Proje Uygulama Sonuçlarının Paylaşım Semineri
 
Projemizle farklı geçmişlere sahip dezavantajlı çocukların kendini İfade etme becerisi, sorunlarını dile getirme becerisi, özgüven artışı ,aidiyet hissi, sorumluluk hissi, paylaşma becerisi, öğrenme becerisi  ve sosyalleşme becerisinin gelişmesini  ve de aynı kurumda görev yapan personelle çocuk arasındaki Diyalog becerisinin gelişmesi hedeflenmiştir.  Bu tarz diyalog becerilerinin geliştirilmesine yönelik tasarlanması öngörülen politikalara katkı sağlanması öngörülmüştür.
 
 

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."