Sosyal Politika Alanında Sivil Toplum Kuruluşlarının Politika Yapma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi


Proje Künyesi:

Yararlanıcı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Projeyi Yürütecek Bakanlık Birimi: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Proje Bütçesi: 188.365 Avro
Projenin Süresi: 326 gün
Başlama Tarihi: 22.02.2016

Projenin Amacı:

Bakanlığın faaliyetlerini yürütürken politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde STK’larla işbirliğini artırmak, STK’ların sosyal politika alanında politika yapma, uygulama ve izleme kapasitesini artırmak için kurumsal kapasitelerini artırmak.