ABDİDB İç Kontrol Sistemi Dokümanları

 

A. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Organizasyon Şeması
 

B. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Ortak Görev, Sorumluluklar ve Yetkiler
 

C. Üst Yönetici Görev Tanımı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Görev Tanımı
 

Ç. Süreç Hiyerarşi Tablosu
 

D. Kritik Kontrol Noktaları
1. Temel Süreçler
2. Destek Süreçler
 

E. Süreç Tanıtım Formları
T1.2.2 AB Müktesabatına Uyum ve Koordinasyon Süreci
T1.2.1 AB Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması Süreci
D7.5.1 Bakan ve Üst Düzey Ziyaret Süreci
T9.2.2 Vaka Çalışma Süreci (Yurtdışından Başlatılan)
T9.2.1 Vaka Çalışma Süreci (Yurtiçinden Başlatılan)
D7.5.2 Yurtdışı Gelen Heyet Süreci
D7.5.3 Yurtdışı Giden Heyet Süreci
T1.6.2.1 Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi Süreci
T1.6.2.3 Davet Mektupları Süreci
T1.6.2.2 Uluslararası Anlaşma Metinlerinin İmzalanması Süreci
T9.1.2 Yurtdışından Başlatılan Müracaat Değerlendirme Süreci
T9.1.1 Yurtiçinden Başlatılan Müracaat Değerlendirme Süreci
 

F. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Risk Tablosu
 
G. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler İç Kontrol Sistemi Dökümanları

a. 
Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi
1. Görev Tanımları
2. İş Akışları

b. Dış İlişkiler ve Protokol Birimi
1. Görev Tanımları
2. İş Akışları

c. Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Birimi
1. Görev Tanımları
2. İş Akışları

d. Avrupa Birliği ve AB Proje İşleri Birimi
1. Görev Tanımları
2. İş Akışları

e. Yönetim Hizmetleri Birimi
1. Görev Tanımları
2. İş Akışları
 

Sonraki Sayfa: e-Pasaport

Önceki Sayfa : MÜKTESEBAT FASILLARI