4-6 Mayıs 2018 “Proje Sonuçlarını Paylaşım Zirvesi” ve “Yaygın Öğrenme Oyun Odası ve Etkinli Odaları Açılış Töreni” gerçekleştirildi.
Entegre Bakım Sistemleri Atölyesi” ve “Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri Atölyesi” tamamlandı.
26-28 Mart 2018 “İstek ve İhtiyaç Analizi Çalışması ve Çocuk için Ortak Öğrenme Odası Simülasyon Çalışmaları” gerçekleştirildi.
Yurtdışına Sosyal İçerme Faaliyetleri İçin Yaz Dönemi Gönderilecek Personelimiz ve Çocuklarımız 22-24 Mart 2018 Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Ayrılış Öncesi Eğitim Programına Katılım Gösterdi
“Erasmus+ Hobby Factory With EVS” Projesi Başladı
Erasmus+ "Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme Projesi" başladı
İtalya Çalışma Ziyareti, 15-21 Ekim 2017
Sosyal Politika Zirvesi ve Kapanış Toplantısı 4 Ekim 2017
Çalıştay “Mikro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” , 6-7 Temmuz 2017
Çalıştay “Makro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” , 21-22 Haziran 2017
“Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Süreçleri ile Sorun Alanlarının Tespitine Yönelik Çalıştay” Gerçekleştirildi.
ASPB Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 16. Aylık Yönetim Toplantısı düzenlendi.
“Personel ihtiyaç Analizi Toplantısı” Gerçekleştirildi.
Çalıştay III: “Saha Araştırmasının Ön Sonuçlarının Sunumu ve Projenin İleriki Aşamaları ile Bağlantısının Kurulması” 23-24 Mayıs 2017
İspanya’ya Eğitim Ziyareti 7-13 Mayıs 2017