ABDİDB İç Kontrol Sistemi Dokümanları

G. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler İç Kontrol Sistemi Dökümanları

a. Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi

b. Dış İlişkiler ve Protokol Birimi

c. Bölgesel ve Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Birimi

d. Avrupa Birliği ve AB Proje İşleri Birimi

e. Yönetim Hizmetleri Birimi