Haberler

4-6 Mayıs 2018 “Proje Sonuçlarını Paylaşım Zirvesi” ve “Yaygın Öğrenme Oyun Odası ve Etkinli Odaları Açılış Töreni” gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ “Mardin ilimizdeki Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen projemizin son aşamasını 4-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında “Proje Sonuçlarını Paylaşım Zirvesi” ve “Yaygın Öğrenme Oyun Odası ve Etkinli Odaları Açılış Töreni” tamamlamış bulunmaktayız. Bu tarihler arasında öncelikle proje ekibimiz ve eğitmenimiz tarafından projemizin çıktısı olan 4 (dört) etkinlik odası ve 1 (bir) öğrenme odaklı oyun odasının Musa Cihaner Çocuk Evleri sitesi personeline ve orada barınan çocuklarımıza kullanımı öğretilmiş, akabinde proje sonuçlarının paylaşım zirvesi gerçekleştirilerek yaygın öğrenme oyun odası ve etkinlik odalarımızın açılışı, düzenlediğimiz tören ile yapılmıştır. Törene Mardin Vali Yardımcısı Mehmet USLU, Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa BİLİR ve ekibi, ASPB Mardin İl Müdürlüğü İl Müdür Vekili Mehmet Zeki ERYARSOY, Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mehmet TEKİN ilgili kuruluşun ekibi ve çocuklarımız ayrıca çevre illerden çocuk evleri sitesi temsilcileri, Daire Başkanlığımızın proje ekibi ile birlikte katılım göstermiştir. İlgili kuruluşumuz, projemizin başarıyla uygulanması neticesinde artık sosyal öğrenme koşulları iyileştirilmiş ortama sahip olmuştur. Erasmus + programı çerçevesinde Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın diğer çocuk evlerimiz için de örnek model olmasını temenni ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Entegre Bakım Sistemleri Atölyesi” ve “Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri Atölyesi” tamamlandı.

Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının Koordinatörlüğünde ve Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Politika Reformuna Destek Gençler ve Politika Yapıcıları Arasında Diyalog Hibe Programı kapsamında kabul "Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme Projesi " kapsamında Entegre Bakım Sistemleri Atölyesi” ve “Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri Atölyesi” 25 Nisan -1 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

26-28 Mart 2018 “İstek ve İhtiyaç Analizi Çalışması ve Çocuk için Ortak Öğrenme Odası Simülasyon Çalışmaları” gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Politika Reformuna Destek Gençler ve Politika Yapıcıları Arasında Diyalog Hibe Programı kapsamında kabul edilen 20171TR01KA347045474 no. lu "Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme Projesi " kapsamında Mardin ilinde bulunan Musa Cihanerler Çocuk Evleri Sitesi'nde 26-28 Mart 2018 tarihleri arasında “İstek ve İhtiyaç Analizi Çalışması ve Çocuk için Ortak Öğrenme Odası Simülasyon Çalışmaları” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya Daire Başkanlığımıza bağlı AB ve AB Proje İşleri Birimi personeli, proje eğitmeni ve Musa Cihanerler Çocuk Evleri Sitesi personeli katılım göstermiştir.

Yurtdışına Sosyal İçerme Faaliyetleri İçin Yaz Dönemi Gönderilecek Personelimiz ve Çocuklarımız 22-24 Mart 2018 Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Ayrılış Öncesi Eğitim Programına Katılım Gösterdi

vrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında kabul edilen, Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliği ile koordinatör kuruluş olarak yer aldığı, 2017-1-TR01-KA105-038020 no. lu "Hobby Factory with EVS ( Avrupa Gönüllü Hareketi-AGH ile Hobi Fabrikası)" Projesi kapsamında 2018 yılı yaz döneminde İtalya ve İspanya’ya hobi etkililiklerine katılması öngörülen, Bakanlığımıza bağlı kuruşlarda kalan 9 (dokuz) çocuğumuz ve 5 (beş) personelimiz 22-24 Mart 2018 tarihleri arasında Gaziantep’te Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ayrılış Öncesi Eğitim Programına” iştirak ettiler.

“Erasmus+ Hobby Factory With EVS” Projesi Başladı

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında kabul edilen ve Daire Başkanlığımız koordinasyonunda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen 2017-1-TR01-KA105-038020 numaralı “Hobby Factory With EVS” adlı projemiz uygulanmaya başlanmıştır. Projemiz kapsamında Bakanlığımıza bağlı olan ve Türkiye’nin farklı illerinde bulunan Umut Evlerinde bakım ve koruma altında bulunan çocuklarımızın kısa süreli sosyal içerme faaliyetlerine katılması öngörülmektedir.

Erasmus+ "Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme Projesi" başladı

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Politika Reformuna Destek Gençler ve Politika Yapıcıları Arasında Diyalog Hibe Programı kapsamında kabul edilen 20171TR01KA347045474 no. lu "Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme Projesi " kapsamında Mardin ilinde bulunan Musa Cihanerler Çocuk Evleri Sitesi'nde 15-17 Şubat 2018 tarihleri arasında “Proje Uygulama Öncesi Bilgilendirme Toplantısı ve Kurum Ziyareti” faaliyeti gerçekleştirilmiştir

İtalya Çalışma Ziyareti, 15-21 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ “Çalışma ziyaretimizin bu aşamasında dünyada iyi uygulamalar olarak gösterilen ve bağımlılıkla mücadele konusunda öncü olan SanPatrignano kuruluşunu inceledik. Ayrıca yine göç konusunda sığınmacılara konaklama hizmeti sunan S.P.R.A.R adlı sivil toplum kuruluşunu, İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Floransa Bölge Yönetiminin çalışmalarını inceledik. Özellikle kuruluşların mali yapısı, işbirliği içinde oldukları kurumlar kamu kuruluşlarıyla yaptıkları ortak çalışmalar ve sürdürülebilirlik konusunda attıkları adımlara ilişkin detaylı bilgi alışverişinde bulunduk. Çalışma ziyaretimiz Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İçerme Dairesi ile Aile ve Toplum Hizmetleri Dairesi personeli ile gerçekleştirilmiştir” açıklamasını yaptı.

Sosyal Politika Zirvesi ve Kapanış Toplantısı 4 Ekim 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ASPB) sosyal politika üretme, uygulama ve izleme kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan proje, istihdam, eğitim ve sosyal içerme politikaları arasındaki ilişkiyi güçlendirerek dezavantajlı grupların iş piyasasına katılımını teşvik etmeyi hedefleyen bir dizi faaliyetler hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda bu faaliyetlerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması ve projenin kapanış toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ söz konusu toplantıda Eğitim İhtiyaç Analizi (TNA) ve Eğitim Programı, Yönetişim Modelinin Tasarlanması, Tematik Alanlarda Saha Araştırmaları, Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonların Geliştirilmesi, Online Sosyal Politika Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezinin Geliştirilmesi, Sosyal Politika Üzerine Yuvarlak Masa Toplantıları, Sosyal Politika Zirvesi, Personel İhtiyaç Analizi, Mesleki Standartların Geliştirilmesi, Çalışma Ziyaretleri, Sosyal Politika Göstergeleri ve Sosyal İçerme Alanında Ölçüm Metodları Üzerine Çalıştaylar, Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi ve Etki Analizi Üzerine Eğitim Programı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Tam Zamanlı Danışmanlık Hizmet başlıklı proje faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin paylaşımlarda bulunulmuş ve projemizin kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.” açıklamasını yaptı.

Çalıştay “Mikro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” , 6-7 Temmuz 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Projemiz kapsamında tamamlanan saha çalışmalarının sonuçları ve projenin bir sonraki safhaları ile bağlantısı mikro araştırmaların ön sonuçları tartışıldı. Bu çalıştayda projemizdeki 1.3 Tematik Alan Araştırmaları başlıklı faaliyet kapsamında Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Van illerinde yürütülen alan araştırmalarının sonuçları ile 2016-2040 dönemi arasında ülkemizde ortaya çıkabilecek demografik eğilimler, işgücü piyasaları ve yoksulluk arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Çalıştayda alan araştırmaları kapsamında elde edilen Hedef Gruplara İlişkin Ön Sonuçlar, Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısı, Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamasına İlişkin Sahadan Notlar ve Projeksiyon Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgi başlıklı sunumlar gerçekleştirilirken, kapanışta katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.” açıklamasını yaptı.

Çalıştay “Makro Model Ön Sonuçlara İlişkin Sunum” , 21-22 Haziran 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 21-22 Haziran 2017 tarihleri arasında Ankara’da “Yoksulluk ve Sosyal İçerme Üzerine Projeksiyonlar Geliştirilmesi Çalıştayları”nın dördüncüsü gerçekleştirildi. Söz konusu çalıştaya sosyal içerme alanında hizmet sunan çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sosyal politika uzmanları ve akademisyenler katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “ Projemiz kapsamında tamamlanan saha çalışmalarının sonuçları ve projenin bir sonraki safhaları ile bağlantısı makro araştırmaların ön sonuçları tartışıldı. Bu çalıştayda projemizdeki 1.3 Tematik Alan Araştırmaları başlıklı faaliyet kapsamında Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Van illerinde yürütülen alan araştırmalarının sonuçları ile 2016-2040 dönemi arasında ülkemizde ortaya çıkabilecek demografik eğilimler, işgücü piyasaları ve yoksulluk arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Çalıştayda alan araştırmaları kapsamında elde edilen Hedef Gruplara İlişkin Ön Sonuçlar, Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısı, Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamasına İlişkin Sahadan Notlar ve Projeksiyon Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgi başlıklı sunumlar gerçekleştirilirken, kapanışta katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.” açıklamasını yaptı.