12-18 Şubat 2017 İngiltere’ye Çalışma Ziyareti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi kapsamında 12-18 Şubat 2017 tarihleri arasında İngiltere’ye çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Çalışma ziyareti kapsamında İngiltere’de bulunan Öğrenme ve çalışma Enstitüsü,  Yerel Yönetimler Birliği, emeklilik Politikası Enstitüsü,  Birleşik Krallık maliye Bakanlığı, Londra Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Emeklilik Dairesi ve de Yaşlanan Toplumda ve Devlette İleri Yaşlarda Çalışma ve Refah ve Emeklilik Müdürlüğü‘ne ziyaretler gerçekleştirilmiştir.  Faaliyet kapsamında dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına katılımı, yoksulluğun ve dezavantajlılığın altında yatan nedenler ve çözüm önerileri, beceri ve istihdam politikaları, çocuk yoksulluğu ile savaşmada politika geliştirme, emeklilikle ilgili sosyal politika geliştirme ve refah ölçümü konularında İngiltere’deki uygulamalar incelenmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ “Çalışma ziyareti kapsamında Bakanlığımızın personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve sosyal içerme alanındaki kapasitesinin daha da geliştirilmesini sağlamak hedeflenmiştir. İngiltere örneğinde uygulamada olan stratejiler ve politikalar incelenmiştir. Bundan sonraki süreçte incelenen politika uygulamalarının, kendi kültürümüze ve Bakanlığımız çalışmalarına çeşitli projelerle uyumlaştırma ve uygulama süreci hedeflenmektedir. Bu tarz ziyaretlerle amacımız yurtdışında gelişmiş Ülkelerin iyi uygulamalarını Ülkemize transfer edilmesini sağlamak ve topluma daha iyi hizmet sunmaktadır. “ açıklamasını yaptı.


Sonraki Sayfa: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Kapsamında Koordinatör, Ev Sahibi ve Gönderen Kuruluş Olarak Akredite Edildi

Önceki Sayfa : Erişilebilirliğin Sağlanmasında Engelli Çocukları Gözeten Rehberin Eğitimi Tamamlandı