22-23 Kasım 2016 tarihlerinde Suriyelilerin Sosyal İçerilmesine Yönelik TAIEX konferansı gerçekleştirildi.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle 12 milyon insan yer değiştirmek, 5 milyondan fazla insan ise ülkeyi terk etmek durumunda kalmıştır. Sadece ülkemizde 3 milyondan fazla Suriyeli bulunmaktadır. Savaşın beşinci yılı geride kalırken acil yardım politikaları yerini yavaş yavaş uyum politikalarına bırakmaya başlamış durumdadır. Avrupa ülkelerinin birkaç bin mülteci kabulü için siyasi tartışmalar yürüttüğü bu günlerde, ülkemizde doğan Suriyeli bebek sayısı 220.000’i geride bırakmıştır. Bu kitlesel nüfus hareketinden ülkemizin doğrudan etkileneceği göz önüne alındığında konu hakkındaki ülke politikalarının ve uygulamaların en verimli şekilde planlanması önem arz etmektedir. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Avrupa Birliği’nin TAIEX mekanizması çerçevesinde, durumun analizini yapabilmek ve geleceğe dair planlar üretebilmek kapsamında, Avrupa Birliği’nden ve ülkemizden ilgili kamu kurumlarının, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası örgütlerin katılımıyla, “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sosyal İçerilmesine Yönelik” TAIEX konferansı gerçekleştirmiştir.

22-23 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara Plaza Otel’de gerçekleştirilen konferansta, Suriyelilerin sosyal içerme bağlamında hukuki statüleri, Avrupa Birliği’nin ve uluslararası kuruluşların konuya yaklaşımları, en iyi uygulamalar, sunulan hizmetleri izleme mekanizmaları; Suriyeli kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik özel politikalar; Suriyelilerin eğitim, istihdam ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve sahada çalışan aktörlerin koordinasyonlarının artırılması gibi konu başlıkları ele alınmıştır. TAIEX kapsamında, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi’nin girişimiyle gerçekleştirilen konferansa Avrupa’dan ve Ülkemizden konusunda uzman konuşmacılar ile tüm yurttan kamu ve sivil toplum temsilcileri katılım göstermiştir.
 
Başarılı bir biçimde sonuçlanan TAIEX konferansında yapılan sunumlara, http://sosyalicerme.com/wp-content/uploads/2016/11/taiex-22-23-kasim.rar linkinden ulaşmak mümkündür.


Sonraki Sayfa: Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 16-17-18 Ekim 2016 Tarihlerinde Çalıştaylar gerçekleştirildi

Önceki Sayfa : II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.