Haberler

Kadının Sosyal ve Ekonomik Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Yuvarlak Masa Toplantısı” 20-21 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Projenin ve proje faaliyetlerinin tanıtılması ile başlayan toplantının ilk gününde, “Türkiye’de Kadının Sosyal ve Ekonomik Statüsünün Geliştirilmesi ile Karar Alma Mekanizmalarına Katılımının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinde Analizi”, “Avrupa Birliği Müktesebatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ele Alınışı” ve “Eğitim ve İstihdam Alanlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlişkisi Bağlamında İncelenmesi” başlıklı sunumlar interaktif katılımla gerçekleştirilmiştir. Toplantının 2. gününde ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” perspektifinde planlanan çalışmalar katılımcılar ile paylaşılmıştır. Yuvarlak Masa Toplantısının devamında grup çalışmaları için katılımcılar 5 gruba ayrılarak her gruptan kendilerine verilen konular çerçevesinde öneriler geliştirmeleri ve sunum yapmaları istenmiştir. Grup çalışmaları esnasında; Grup 1: “Kadın İstihdamı ve Girişimcilik”, Grup 2: “Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyetçilikle Mücadele Edilmesi”, Grup 3: “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Şiddetle Mücadele Kadınların Adalete Eşit Erişimlerinin Sağlanması”, Grup 4: “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve Grup 5: “Siyasi Ve Kamu Karar Alma Mekanizmalarına Kadın ve Erkeklerin Dengeli Katılımlarının Sağlanması” konularında fikir ve öneriler sunulmuştur. Yuvarlak Masa Toplantısı, grup sunumlarının ardından yapılan değerlendirme ile sona ermiştir.

Çocuklarla Yaratıcı Öğrenme Araçları Tasarlama Atölyesi

tölye kapsamında merkez bünyesinde bakım ve koruma altında bulunan çocuklara sunulan eğitim ve yönlendirme hizmetleri için alternatif, çağı yakalayan, çalışan personel ve çocuklar arasında empati kurulmasına yardımcı olan, çocukların ve çalışan personelin birlikte dahil olabileceği yönlendirme araçları ( öğrenme panoları ve levhaları gibi) geliştirilmiş ve destek merkezi içerisinde kullanıma sunulmuştur.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve 1. Aşama Eylem Planına ilişkin toplantıya katılım gerçekleştirilmiştir

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve 1. Aşama Eylem Planına ilişkin toplantı Ankara’da 24 Şubat 2016 tarihinde yapıldı.

Erişilebilirliğin Sağlanmasında Engelli Çocukları Gözeten Rehberin Eğitimi Tamamlandı

Eğitimin ilk gününde gündem başlıklarını; “erişilebilirlik içerimleri ve genel tasarım ilkeleri”, “kamusal alanlar için rehberin sunumu ve tartışma” ve “doğal alanlar için rehberin sunumu ve tartışması” oluşturdu. Eğitimin ikinci gününde ise, “açık alanlardaki ve binalardaki oyun alanları için rehberin sunumu”, “binalar için rehberin sunumu” ve “yeni ve mevcut binalar için gereksinimler” konuları tartışıldı.

12-18 Şubat 2017 İngiltere’ye Çalışma Ziyareti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi kapsamında 12-18 Şubat 2017 tarihleri arasında İngiltere’ye çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Kapsamında Koordinatör, Ev Sahibi ve Gönderen Kuruluş Olarak Akredite Edildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle ve desteğiyle, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında gönderen, koordinatör ve ev sahibi kuruluş olarak Avrupa Birliği Bakanlığı- AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Akredite edildi.

Bakanlık personeline 23 - 27 Ocak tarihlerinde Diplomasi ve Protokol Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitimin içeriği uluslararası kuruluşların kısa tanıtımı, Bakanlığımız teşkilat yapısı, uluslararası anlaşma metinlerinin hazırlanması ve onay süreçleri, diplomasi ve diplomatik yazışma kuralları, uluslararası toplantıların düzenlenmesi, müzakere teknikleri, protokol kuralları vb. konuları kapsamıştır.

Bakanlıkta Proje Tanıtım Standı Kuruldu

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Binasında Proje tanıtım standı kurulmuştur. Proje tanıtım standının Bakanlık binasında kurulmasının en önemli nedeni ilgili projenin hedef kitlesinin doğrudan Bakanlık çalışanlarının olması.