Haberler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İhtiyaç Sahiplerini Nasıl Destekler? Sorusuna Cevap Arandı! IPA Projesi İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Yönlendirme Komitesi Toplantılarımız projemizin amaçlarını, faaliyetlerini, uzmanların ve paydaşların proje gidişatına göre belirttiği görüş ve önerilerini içeren toplantılardır. Bu toplantılar aşamalı olarak projemizin etki ve değerlendirmesini yapmak için önemli toplantılardır” açıklamasını yaptı.

“Çocuğun İyi Hali ve Çocuğun Korunması” Konulu Hollanda’ya Çalışma Ziyareti

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” kapsamında Hollanda ‘da bulunan Hollanda Gençlik Enstitüsü, Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, Çocuk Bakım ve Koruma Kurulu ve çocuk koruma alanında eğitim sağlayıcısı olan Augeo Vakfı, refakatsiz sığınmacı ve mülteci çocuklara bakım hizmeti sunan Timon ve Nidos gibi sivil sosyal girişimlere çalışma ziyareti düzenlenmiştir.

II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda uzman, akademisyen ve Bakanların katılımıyla 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti.

22-23 Kasım 2016 tarihlerinde Suriyelilerin Sosyal İçerilmesine Yönelik TAIEX konferansı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da Avrupa Birliği’nin TAIEX mekanizması çerçevesinde, durumun analizini yapabilmek ve geleceğe dair planlar üretebilmek kapsamında, Avrupa Birliği’nden ve ülkemizden ilgili kamu kurumlarının, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası örgütlerin katılımıyla, “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sosyal İçerilmesine Yönelik” TAIEX konferansı gerçekleştirmiştir.

Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 16-17-18 Ekim 2016 Tarihlerinde Çalıştaylar gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarıyla desteklenen, Bakanlığımızın yararlanıcı, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yürütücüsü olduğu “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinin 2.4 Tam Zamanlı Danışmanlık Faaliyeti kapsamında 16, 17 ve 18 Ekim 2016 tarihlerinde çalıştaylar düzenlenmiştir. Geçici koruma altındaki Suriyeliler, Romanlar, yoksulluk ve kadın alanlarında düzenlenen çalıştaylarda yeni proje fikirleri üretme konusu yer almıştır

Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 22-23 Eylül tarihlerinde Kadın ve Çocuk Alanlarında Gösterge Çalıştayı Gerçekleştirildi.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bakanlığımız temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile üniversitelerden gelen katılımcılarla birlikte “Sosyal İçerme Alanında Göstergelerin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi” konulu faaliyet kapsamında “Kadın” ve “Çocuk” konulu iki çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 21 Eylül’de Sosyal İçerme Göstergeleri ve Politika Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bakanlığımız temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile üniversitelerden gelen katılımcılarla birlikte “Sosyal İçerme Alanında Göstergelerin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi” konulu faaliyet kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının "Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6. Aylık Yönetim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yürütücüsü olduğu, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6. Aylık Yönetim Toplantısı, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonundan temsilciler ve Proje Teknik Yardım Ekibinin katılımı ile 27 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 1.1.2 ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı Modülleri Tamamlandı.

ASPB’nin Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında

"Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi”nin Yönlendirme Komitesi Toplantısı Büyük Hanlı Otelde Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın yürütücüsü olduğu “ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6 ayda bir gerçekleştirilmesi planlanan Yönlendirme Komitesi Toplantısı (Steering Comittee Meeting), 23 Haziran 2016 tarihinde Büyük Hanlı Otelde gerçekleştirilmiştir.