Haberler

STK Projesi Kapsamında Türkiye Genelinde 7 Farklı İldeki Çalıştaylar Tamamlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) sosyal politika mekanizmalarına daha aktif katılımını amaçlayan “Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikalar Alanında Politika Oluşturma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi” hazırlık çalışmalarına yönelik olarak, Samsun, Şanlı Urfa, Mardin, Adana, Konya, İstanbul ve Denizli olmak üzere 7 farklı ilde düzenlenen sivil toplum kuruluşu buluşmaları STK’ların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

STK Projesi Kapsamında Samsun ve Konya'da Çalıştay Düzenlendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşlarının(STK) sosyal politika mekanizmalarına daha aktif katılımını amaçlayan “Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikalar Alanında Politika Oluşturma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi” kapsamında 7 farklı bölgede düzenlenen sivil toplum kuruluşu buluşmalarının dördüncüsü Samsun’da gerçekleştirildi.

AGİT İnsan Ticaretiyle Mücadele Özel Temsilcisi ve Koordinatörü Büyükelçi Madina Jarbussynova’nın Ziyareti

AGİT İnsan Ticaretiyle Mücadele Özel Temsilcisi ve Koordinatörü Büyükelçi Madina Jarbussynova, 10 Mayıs 2016 tarihinde Bakanlığımızı ziyaret ederek, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.​

STK Projesi’nin 3. Toplantısı Adana’da Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü STK’ların sosyal politika mekanizmalarına daha aktif katılımını amaçlayan “Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikalar Alanında Politika Oluşturma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi” kapsamında 7 farklı bölgede düzenlenen sivil toplum kuruluşu buluşmalarının üçüncüsü Adana’da gerçekleştirildi.

Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği Ziyareti

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı uhdesinde yer alan Uluslararası Sosyal Hizmetler Birimi, Düsseldorf Ataşeliğimizin 27.05.2015 tarihinde açılmasından itibaren, Düsseldorf Konsolosluğunun görev kapsamına giren bölgedeki vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlantılı aile birleşimi, kadın refahı, yaşlı refahı, çocuk kaçırma, velayet, vesayet, farklı vatandaş evlilikleri, kurumsal yerleştirme, ziyaret hakları, geri dönüş, köklerin araştırılması, iletişimin yeniden kurulması, ikamet hakları gibi konulara ilişkin yaşadıkları sorunlarının çözümlenmesine destek olmak üzere Ataşeliğimizle işbirliği halinde çalışmaya başlamıştır.

Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS) Uluslararası Konsey Toplantısı ve Hizmetiçi Eğitim Programı - 2016 Melbourne

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca Türkiye Temsilciliği yürütülen Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS)’nun iki yılda bir gerçekleşen Uluslararası Konsey (IC) Toplantısı, ISS Avustralya Branşının ev sahipliğinde 4-8 Nisan 2016 tarihleri arasında Avustralya’nın Melbourne şehrinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ISS Branş, Bağlı Büro ve Temsilcilikleri katılmıştır.

Anka Temel Personel Eğitimi Planlama ve Oryantasyon Çalıştayı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca yürütülen Avrupa Birliği Projesi kapsamında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ANKA programının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen eğiticilerin eğitimi çalıştayına tam zamanlı uzman desteği sağlandı.

"Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi" Kapsamında Görevli Personele Yönelik Eğitim Programı (Modül 3,4 ve 5)

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı olarak ana yararlanıcısı olduğumuz “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi” Kasım 2015 tarihinde resmi olarak başlamış olup söz konusu Proje kapsamında Bakanlığımızda görevli personele yönelik eğitim programları planlanmıştır.

Bakanlığımızın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında 3. Aylık Yönetim Toplantısı

Proje kapsamında 28.03.2016 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon temsilcisi, İhale makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi, Bakanlığımız Temsilcileri, Firma temsilcisi ve teknik yardım ekibinin katılımıyla 3. Aylık Yönetim Toplantısı düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 60. Oturumu

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 60. Oturumu New York’ta Gerçekleştirildi.