Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İhtiyaç Sahiplerini Nasıl Destekler? Sorusuna Cevap Arandı! IPA Projesi İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen  “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin ikinci Yönlendirme Komitesi Toplantısı, 20 Aralık 2016 tarihinde Büyük Hanlı Park Otel’de gerçekleştirilmiştir. Yönlendirme Komitesi toplantısına AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, kontrat makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye-Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcileri ile Bakanlığımız temsilcileri yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı gibi kurumlardan temsilcilerin katılımı sağlanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Yönlendirme Komitesi Toplantılarımız projemizin amaçlarını, faaliyetlerini, uzmanların ve paydaşların proje gidişatına göre belirttiği görüş ve önerilerini içeren toplantılardır. Bu toplantılar aşamalı olarak projemizin etki ve değerlendirmesini yapmak için önemli toplantılardır”   açıklamasını yaptı.

Değerlendirme toplantısı, Bakanlık ihtiyaç sahiplerini nasıl destekler? Eğitim, yoksulluk ve sosyal yardımlar arasında nasıl bir ilişki vardır? gibi önemli ülke sorunlarına çözüm arayışlarını kapsamakta ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili proje kapsamında detaylı alan araştırmaları yaptırmaya devam edildiğini göstermektedir.


 


Sonraki Sayfa: “Çocuğun İyi Hali ve Çocuğun Korunması” Konulu Hollanda’ya Çalışma Ziyareti

Önceki Sayfa : Bakanlıkta Proje Tanıtım Standı Kuruldu