Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının "Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6. Aylık Yönetim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen ve AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının yürütücüsü olduğu, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6. Aylık Yönetim Toplantısı, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, ÇSGB AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonundan temsilciler ve Proje Teknik Yardım Ekibinin katılımı ile 27 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda proje kapsamında geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilmiş olan, halen devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere yer verilmiştir.  Çalışma günlerinin kullanımı, hazırlanan ve sunulan raporlar ve önem arz eden faaliyetler detaylı şekilde incelenmiştir. 


Sonraki Sayfa: Faaliyet 1.1.2 ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı Modülleri Tamamlandı.

Önceki Sayfa : Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 21 Eylül’de Sosyal İçerme Göstergeleri ve Politika Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.