ASPB Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 12. Aylık Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonuyla desteklenen Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 12. Aylık Yönetim Toplantısı, 27 Ocak 2017 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi, sözleşme makamı, operasyon koordinasyon birimi üyeleri ve teknik yardım ekibi ile yararlanıcı olan AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı proje ekibi katılım gösterdi.

12. aylık yönetim toplantısında proje kapsamında önceki aylara ilişkin tamamlanan faaliyetler, devam eden faaliyetler ve planlanan faaliyetlere ilişkin zaman planlaması, teknik planlaması ve içerik planlamasına ilişkin kapsamlı bilgi alışverişinde bulunuldu.

İlgili proje kapsamında ilerleyen aylarda eğitim İhtiyaç analizleri yapılacak, iyi yönetişim modelinin geliştirilecek, tematik alalarda saha çalışmaları yapılacak, yoksulluk ve sosyal içerme alanında projeksiyonlar sağlanacak, çalıştaylar, çalışma ziyaretleri düzenlenecek ve danışmanlık destekleri sürdürülecektir.


Sonraki Sayfa: Bakanlıkta Proje Tanıtım Standı Kuruldu

Önceki Sayfa : Bakanlık personeline 23 - 27 Ocak tarihlerinde Diplomasi ve Protokol Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirildi.