Entegre Bakım Sistemleri Atölyesi” ve “Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri Atölyesi” tamamlandı.

2 Mayıs 2018Paylaş
a-A+

Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının Koordinatörlüğünde ve Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Politika Reformuna Destek Gençler ve Politika Yapıcıları Arasında Diyalog Hibe Programı kapsamında kabul "Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme Projesi "   kapsamında Entegre Bakım Sistemleri Atölyesi” ve  “Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri Atölyesi” 25 Nisan -1 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ “Mardin ilimizdeki Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen projemizin “Entegre Bakım Sistemleri Atölyesi” ve  “Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri Atölyesi” tamamlanmış bulunmaktadır. Bu bağlamda Mayıs ayı içerisinde sonuç paylaşımını yapacağımız ve proje çıktısı olan 4 (dört)  etkinlik odası ve 1 (bir) öğrenme odaklı oyun odası tamamlanmıştır.  Etkinlik odaları ve öğrenme alanı hazırlanırken uygulamalı olarak alanında uzman personel, bakıcı personel ve çocuklarımız dahil edilmiştir. Çocuklarımızın sosyal öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi konusunda, onların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda biz karar verici mekanizmalara taleplerini iletebilmesi bizler için de önem arz etmektedir. Bu bağlamda Erasmus +  programı çerçevesinde Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın diğer Çocuk evlerimiz için de örnek model olacağını öngörmekteyiz.” Açıklamasında bulundu.

Haberin Fotoğrafları