Erasmus+ "Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme Projesi" başladı

21 Şubat 2018Paylaş
a-A+

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Politika Reformuna Destek Gençler ve Politika Yapıcıları Arasında Diyalog Hibe Programı kapsamında kabul edilen 20171TR01KA347045474 no. lu "Çocuk Koruma ve Bakım Sistemi ile Entegre Bakım Sistemini Uyumlaştırma Politikası Geliştirme Projesi " kapsamında Mardin ilinde bulunan Musa Cihanerler Çocuk Evleri Sitesi'nde 15-17 Şubat 2018 tarihleri arasında  “Proje Uygulama Öncesi Bilgilendirme Toplantısı ve Kurum Ziyareti” faaliyeti gerçekleştirilmiştir.   Sözkonusu toplantıya  Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı  personeli, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, proje eğitmeni ve Musa Cihanerler Çocuk Evleri Sitesi personeli katılım göstermiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ  “Projemiz kapsamında farklı geçmişlere sahip dezavantajlı çocuklarımızın kendini ifade etme becerisi, sorunlarını dile getirme becerisi, özgüven artışı, aidiyet hissi, sorumluluk hissi, paylaşma becerisi, öğrenme becerisi ve sosyalleşme becerisinin gelişmesini ve de aynı kurumda görev yapan personelle çocuk arasındaki diyalog becerisinin gelişmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda,   Bakanlığımıza bağlı Musa Cihanerler Çocuk Evleri Sitesi’nde bir dizi faaliyetlerimiz  (Çocuklara Yönelik İstek ve İhtiyaç Tespiti, Personele Yönelik İstek ve İhtiyaç Tespiti, “Çocuk için Ortak Öğrenme Odası Simülasyonu” için Fikir Atölyeleri,  Çocuk için Ortak Öğrenme Oyunlarının Tasarımı) mevcuttur. Projemizin nihayetinde ilgili kurumda kalan çocuklarımız için, onlarla birlikte,  onların da görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyal öğrenme ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar öngörülmektedir. Bu bağlamda proje yaygınlaştırma faaliyetlerimiz olan etkinlik odaları ve sosyal öğrenmeyi geliştirme odası yapılması konusunda kurum personelimiz detaylı olarak bilgilendirilmiştir.” açıklamasını yaptı. 

Haberin Fotoğrafları