Faaliyet 1.1.2 ASPB Uzman Yardımcıları Eğitim Programı Modülleri Tamamlandı.

ASPB’nin Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında, Faaliyet 1.1.2 altında gerçekleştirilen Bakanlık uzman yardımcıları eğitim programının ikinci aşamasının modülleri tamamlandı. Eğitimlerde, nitel ve nicel araştırma teknikleri, veri toplama ve analizi, raporlama, sosyal politika ve yönetim konuları, sosyal hizmet ve sosyal politika ilişkisi; aile ve kadın, çocuk refahı, engelli refahı, yaşlılık refahı konuları ele alınmıştır. 

Sonraki Sayfa: "Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi”nin Yönlendirme Komitesi Toplantısı Büyük Hanlı Otelde Gerçekleştirildi

Önceki Sayfa : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının "Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6. Aylık Yönetim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.