Kadının Sosyal ve Ekonomik Statüsünün Geliştirilmesine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Yuvarlak Masa Toplantısı” 20-21 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Projenin ve proje faaliyetlerinin tanıtılması ile başlayan toplantının ilk gününde, “Türkiye’de Kadının Sosyal ve Ekonomik Statüsünün Geliştirilmesi ile Karar Alma Mekanizmalarına Katılımının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinde Analizi”, “Avrupa Birliği Müktesebatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ele Alınışı” ve “Eğitim ve İstihdam Alanlarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlişkisi Bağlamında İncelenmesi” başlıklı sunumlar interaktif katılımla gerçekleştirilmiştir.

Toplantının 2. gününde ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)” perspektifinde planlanan çalışmalar katılımcılar ile paylaşılmıştır. Yuvarlak Masa Toplantısının devamında grup çalışmaları için katılımcılar 5 gruba ayrılarak her gruptan kendilerine verilen konular çerçevesinde öneriler geliştirmeleri ve sunum yapmaları istenmiştir.

Grup çalışmaları esnasında; Grup 1: “Kadın İstihdamı ve Girişimcilik”,  Grup 2: “Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları ve Cinsiyetçilikle Mücadele Edilmesi”, Grup 3: “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Şiddetle Mücadele Kadınların Adalete Eşit Erişimlerinin Sağlanması”, Grup 4: “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve Grup 5: “Siyasi Ve Kamu Karar Alma Mekanizmalarına Kadın ve Erkeklerin Dengeli Katılımlarının Sağlanması” konularında fikir ve öneriler sunulmuştur. Yuvarlak Masa Toplantısı, grup sunumlarının ardından yapılan değerlendirme ile sona ermiştir.


Sonraki Sayfa: Çocuklarla Yaratıcı Öğrenme Araçları Tasarlama Atölyesi

Önceki Sayfa : ASPB Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 14. Aylık Yönetim Toplantısı 28 Mart 2017