“Personel ihtiyaç Analizi Toplantısı” Gerçekleştirildi.

1 Haziran 2017Paylaş
a-A+

IPA I programı kapsamında desteklenen ve AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen  “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”  kapsamında 29 Mayıs 2017 tarihinde “Personel ihtiyaç Analizi Toplantısı” düzenlendi.  Toplantı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ ve Personel Daire Başkanı Engin DEMİR’in, başkanlığında  her iki dairenin personeli  ve proje ekibinin katılımıyla yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ, “Daire Başkanlığımız tarafından IPA I Programı kapsamında yürüttüğümüz ve Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir projemiz mevcuttur. Bu projenin alt faaliyetlerinden biri ise Personel ihtiyaç Analizi faaliyetidir. Bu bağlamda halihazırda Bakanlığımız Personel Daire Başkanlığı’nın üzerinde çalıştığı Norm Kadro Sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin projemizin sağlayabileceği destekler, kaynaklar ve süreçler hakkında teknik bir toplantı gerçekleştirdik.  Norm kadro sistemiyle sunulan hizmetlerin yürütülmesi için  personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece olarak tespit edilmesi ve standart hale getirilmesi hedeflenmektedir. Projemiz kapsamında belirlenen 10 farklı ilde kilit uzmanlar tarafından analiz çalışmalarının yapılması ve norm kadro sistemi için ihtiyaç duyulan yazılımcı desteğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu Çalışma için yaklaşık beş aylık süremiz mevcut. Sistemin uygulamaya geçirilmesi neticesinde Bakanlığımız ve Bağlı ve İlgili kuruluşların emek verimliliğine odaklı bir sisteme dahil edilmesi hedeflenmektedir.” açıklamasını yaptı.

Haberin Fotoğrafları