Proje Geliştirme Eğitimleri Tamamlandı

7 Aralık 2018Paylaş
a-A+

Kamu-STK İşbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi kapsamında Bakanlığımız personeline yönelik Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimleri 20-22 Kasım ve 4-5 Aralık 2018 tarihlerinde iki aşamalı olarak Ankara’da gerçekleştirildi.

Eğitime katılan Bakanlık çalışanlarına sertifikaları AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray Hatırnaz tarafından teslim edildi. 

WYG Türkiye Genel Müdürü Dr. Faruk Cengiz Tekindağ tarafından verilen eğitimde AB ve Türk Proje Kültürü, AB Bölgesel Politikaları, Proje Döngüsü Yönetimi,  Mali Araçlar ve Fonların Verilme Süreci,  Proje Planlama Aşamaları, proje hazırlık dönemi, finansman, uygulama ve projenin sürdürülebilirliği konuları örnek projeler incelendi. Grup çalışmalarıyla mevcut örnek projeler analiz edilerek hedef ve strateji analizleri gerçekleştirildi.  

Kamu-STK İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim ile Bakanlığımızın tüm Genel Müdürlüklerinden katılımcıların Proje Döngüsü Yönetimine ilişkin yeterli bilgiye sahip olması sağlanarak, Genel Müdürlüklerin proje geliştirme ve sivil toplum ile işbirliği yapma kapasitesine katkı sağlanmaktadır.


Haberin Fotoğrafları