Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Geliştirilmesi Eğitimleri Başlıyor

31 Ekim 2018Paylaş
a-A+

AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kamu-STK İşbirliği Projesi kapsamında 10 pilot ilde üçer gün sürecek şekilde sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri için başvurular başladı.

19 Aralık 2018 tarihinde başlaması planlanan eğitimler “Sosyal Sektörlerde Nitelikli Hizmet Sunumu”, “Örgütsel Kapasite”, “Kurumsal Kapasite” ve “Politika Oluşturmaya Katılım Kapasitesi” olmak üzere dört tematik kapasite geliştirme alanını kapsayacaktır. Eğitimlere ;

• Kadınlar, çocuklar, engelli bireyler, yaşlılar, ihtiyaç sahibi bireyler, şehit yakınları ve gaziler, Romanlar, sığınmacılar ve göçmenler, geçici koruma altındaki Suriyeliler ile diğer sosyal alanlarda hizmet veren,

• Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Trabzon, illerinde faaliyet gösteren, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri başvurabilecektir.

Kapasite geliştirme eğitimlerine katılmak isteyen STK temsilcilerinin proje web sitesi (http://kamusiviltoplum.com) üzerinden 13 Kasım 2018 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Kamu STK İşbirliği Projesinin ana hedefi, sosyal politikaların uygulanması alanında Nihai Faydalanıcı ile STK’lar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesidir. Politika geliştirme, hizmet sunma, izleme ve değerlendirme aşamalarının tamamında sivil toplum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki işbirliğinin güçlendirilerek özel politikalara ihtiyaç duyan gruplara sunulan toplam hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.