Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 21 Eylül’de Sosyal İçerme Göstergeleri ve Politika Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bakanlığımız temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile üniversitelerden gelen katılımcılarla birlikte “Sosyal İçerme Alanında Göstergelerin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi” konulu faaliyet kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.
 
21 Eylül’de Anadolu Otel’de gerçekleştirilen çalıştayda sosyal içerme konusu çeşitli başlıklar altında ele alınmıştır. Çalıştayda proje kapsamında yoksulluk, kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler olmak üzere 5 temel alanda hazırlanmış olan sosyal içerme göstergeleri ve uluslararası-ulusal göstergeler arasındaki farklılıkları içeren raporlar ve bu raporların hazırlanma aşamaları gündeme gelmiştir.  Çalıştayda ayrıca sosyal içerme alanında gösterge ve ölçüm metotları geliştirme ile bu göstergeleri kullanarak sosyal politika önerileri düşünme konularına da yer verilmiştir.Sonraki Sayfa: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının "Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin 6. Aylık Yönetim Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Önceki Sayfa : Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 22-23 Eylül tarihlerinde Kadın ve Çocuk Alanlarında Gösterge Çalıştayı Gerçekleştirildi.