Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 22-23 Eylül tarihlerinde Kadın ve Çocuk Alanlarında Gösterge Çalıştayı Gerçekleştirildi.

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bakanlığımız temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile üniversitelerden gelen katılımcılarla birlikte “Sosyal İçerme Alanında Göstergelerin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi” konulu faaliyet kapsamında  “Kadın” ve “Çocuk” konulu iki çalıştay gerçekleştirilmiştir.
 
Çeşitli kurumlardan temsilcilerin aktif katılımıyla gerçekleşen çalıştayda Akademisyen ve Proje Uzmanlarının moderatörlüğünde gösterge ve politika geliştirme konularında grup çalışmalarında bulunulmuştur. Çalıştay aynı zamanda kurumlar arası bilgi alışverişi yönünde olumlu katkı sağlamıştır.


Sonraki Sayfa: Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 21 Eylül’de Sosyal İçerme Göstergeleri ve Politika Geliştirme Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Önceki Sayfa : Sosyal İçerme Projesi Kapsamında 16-17-18 Ekim 2016 Tarihlerinde Çalıştaylar gerçekleştirildi