STK Projesi Kapsamında Türkiye Genelinde 7 Farklı İldeki Çalıştaylar Tamamlandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) sosyal politika mekanizmalarına daha aktif katılımını amaçlayan “Türkiye’de STK’ların Sosyal Politikalar Alanında Politika Oluşturma, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizmalarına Aktif Katılımı Projesi”  hazırlık çalışmalarına yönelik olarak, Samsun, Şanlı Urfa, Mardin, Adana, Konya, İstanbul ve Denizli olmak üzere 7 farklı ilde düzenlenen sivil toplum kuruluşu buluşmaları STK’ların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.
Bakanlığımız, STK'ların sosyal politika döngüsünün tamamına aktif bir şekilde katılımını artırmak, işbirliğini daha sistematik bir zemine oturtmak ve AB-Türkiye müzakerelerinde önemli paydaş olarak değerlendirdiği Sivil Toplum Kuruluşlarının talep, öneri ve yaklaşımlarını belirlemek amacıyla, Avrupa Birliği destekli bu projeyi yürütmektedir. Proje; Sivil Toplum Kuruluşlarının, sosyal politikaların geliştirilmesinden uygulanmasına, izlenmesinden değerlendirilmesine kadar, politika döngüsünün tamamına aktif olarak katılımlarını sağlamak üzere kapasitelerinin artırılmasını amaçlamaktadır.
Proje kapsamında ülke çapında gerçekleştirilen çalıştaylarda, ilgili sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelinerek sosyal politika noktasında daha iyi işleyen bir işbirliği sağlanması hedeflenmiştir.  Çalıştaylar, farklı çalışma alanlarında (kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi, roman vb.) faaliyet gösteren STK’ların yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından üst düzey temsilciler ve yerel yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın ilk bölümünde proje ekibi tarafından katılımcılara proje tanıtımı ve çalıştayın amacına ilişkin genel bilgi verilmiş, ikinci bölümünde ise katılımcılarla grup çalışmaları yapılarak detaylı olarak değerlendirmeler yapılmıştır.
24 Mayıs 2016’da Samsun'da, 25 Nisan’da Şanlıurfa’da, 27 Nisan’da Mardin’de,2 Mayıs’ta Adana’da, 12 Mayıs’ta Konya’da, 14 Haziran’da Denizli’de ve 17 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştaylara, faaliyetlerini çevre illerde yürüten çok sayıda sivil toplum kuruluşu da davet edilerek, bu bölgelerde çalışan STK’ların daha kapsayıcı şekilde temsil edilmeleri ve konunun bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi sağlanmıştır.

 

Denizli Çalıştayı

 

İstanbul Çalıştayı

Mardin Çalıştayı


Samsun Çalıştayı

Konya Çalıştayı

Şanlıurfa Çalıştayı


Sonraki Sayfa: STK Projesi Kapsamında Samsun ve Konya'da Çalıştay Düzenlendi

Önceki Sayfa : "Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitenin Artırılması Projesi”nin Yönlendirme Komitesi Toplantısı Büyük Hanlı Otelde Gerçekleştirildi