Misyonumuz


"

  •  Avrupa Birliği başta olmak üzere Uluslararası Kuruluşlar ve Yabancı Muadil Kurumlarla;   Bakanlığın Görev ve faaliyet alanını ilgilendiren konularda işbirliğini geliştirilmesi
  • Bakanlık bünyesindeki uluslararası çalışmaların tek merkezden yürütülmesi
  • Araştırmacı, üretken ve paylaşımcı bir temelde Bakanlık birimleri ve ilgili diğer paydaşlar arasında koordinasyon, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi
  • AB ve Uluslararası Kuruluşlar tarafından fonlanmak üzere projelerin geliştirilmesi ve uygulanması
yoluyla sosyal politika oluşturulmasını desteklemek "